Архив: КАКВО Е ОПУС ДЕИ

There are 6 results for "КАКВО Е ОПУС ДЕИ "
Послание

Послание

Всеки човек може да срещне Христос на работното място, в семейния живот, както и в другите обичайни дейности.

Дейност

Дейност

Според думите на основателя „главната дейност на „Опус Деи" е да осигурява на своите членове и на всички хора с добра воля необходимите духовни средства, за да живеят като добри християни в света." („Разговори с монс. Ескрива", 27)