Sống mùa Chay với Chân phước Alvaro

TIN TỨC
Sống mùa Chay với Chân phước Alvaro

Mùa Chay là một lời mời gọi cấp bách “để gia tăng chay tịnh, cầu nguyện và các việc lành phúc đức”. Một trích dẫn từ thư mục vụ của Chân phước Alvaro...