Câu hỏi

Những câu hỏi thường gặp về Opus Dei

Opus Dei là gì?

Vì sao Giáo Hội lập Opus Dei thành một Giáo Đoàn tòng nhân ?

Cần làm gì để liên hệ với Opus Dei?

Opus Dei có nhiều loại thành viên không?

Làm sao gia nhập Opus Dei?

Opus Dei thực hiện loại hoạt động tông đồ nào ?

Người Nam và người Nữ có cùng một vị thế trong Opus Dei không ?

Opus Dei có những giảng huấn riêng về chính trị, kinh tế hoặc xã hội hay không ?

Các cộng tác viên làm gì ?

Thành viên của Opus Dei có thực hành việc hy sinh hãm mình không ?

Mối quan hệ giữa Opus Dei và giáo hội địa phương là gì ?