Tagg: Katekes om familjen

6 träffar på "Katekes om familjen"
De självförvållade såren inom familjelivet

De självförvållade såren inom familjelivet

De självförvållade såren inom familjelivet och nödvändigheten att lägga undan ilska och konflikter för att skydda parets barn var hjärtat i påvens budskap till tusentals pilgrimer som var samlade på Petersplatsen för onsdagsaudiensen den 24/6.

Om Påven
Att ta hand om de sjuka i familjen

Att ta hand om de sjuka i familjen

”Familjen har alltid varit det närmaste sjukhuset” sade påven Franciskus i den allmänna audiensen som han ägnade åt vård av sjuka i familjen. Han sade också att man bör lära barn redan som små att vara solidariska med den som är sjuk och undvika att de blir likgiltiga för andras lidande.

Om Påven
Äktenskapet: den kristna kallelsen att älska utan förbehåll och utan mått

Äktenskapet: den kristna kallelsen att älska utan förbehåll och utan mått

Under den allmänna audiensen fortsatte påven sina reflektioner om äktenskap och om kärleken makarna emellan. Påven refererade till Paulus brev till Efesierna och sade att äktenskapet ”är ett sakrament som firas i kyrkan, men som också bygger upp kyrkan genom att inleda en ny familjegemenskap”. Han betonade att kärleken mellan makarna bör vara som kärleken mellan Kristus och kyrkan. ”Detta kräver mod!”

Om Påven