Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens herdabrev 9 januari 2018

Herdabrevet har som huvudtema "frihet". Den helige Josemaría sade, "På det mänskliga planet vill jag efterlämna till er ett arv av kärlek till friheten och glatt humör." I sitt herdabrev daterat på årsdagen av den helige Josemarías födelse inbjuder prelaten oss att reflektera över frihetens gåva. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Meddelande från prelaten (8 april 2018)

Med anledning av Guds barmhärtighets söndag skickar prelaten ett meddelande där han uppmuntrar oss att be med större tro.

Med den glädje som hör påsken till hör vi dessa ord i liturgin idag, på Guds barmhärtighets söndag: »Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro« (1 Joh 5:4).

När vi i kyrkan utför vårt uppdrag att ta Kristi liv till alla platser och till alla personer, möter vi mycket glädje men också flera svårigheter. Vi kommer att bevara vårt lugn och vårt hopp om vi tror ...