Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Berätta för henne om allt det som händer dig"

- Vill du älska Vår Fru? - Då så, umgås med henne! Hur då? - Genom att läsa hennes rosenkrans ordentligt. Jo, men rosenkransen ... man upprepar ju bara ständigt samma sak! - Ständigt samma sak? Säger inte älskande ständigt samma sak till varandra? ... (Rosenkransen, Prolog)

Vad de övernaturliga dygderna skulle växa i oss, om vi lyckades umgås med Maria, vår moder, på riktigt! Låt oss försöka att under dagens lopp upprepa - med hjärtat, ord behövs inte - små böner, bönesuckar. Den kristna fromheten har förenat många sådana flammande lovprisningar i litanian som åtföljer den heliga Rosenkransen. Men var och en är fri att utöka dem, att vända sig till henne med nya lovord och säga henne det som vi - på grund av en helig blygsel som hon förstår och uppskattar...