Bönhörelser

Tre bönhörelser

Tre bönhörelser

På några få dagar har Guadalupe hört mig tre gånger. Här är bönhörelserna: