Meddelande från prelaten (10/5 2017)

Msgr Fernando Ocaríz inbjuder oss att i våra böner slå följe med den helige Fadern på hans resa till Fatima, och att förena oss med påven Franciskus genom att uppmärksamt visa människorna i vår närhet kärlek.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Meddelande från prelaten (10/5 2017)

Rom den 10 maj 2017

100-årsdagen av jungfru Marias uppenbarelser i Cova da Iria är mycket nära. Påvens pilgrimsresa till Fatima återupplivar i oss den helige Josemarias brinnande önskan på ett särskilt sätt: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! Låt oss vara nära påven Franciskus med vår bön. Låt oss i hennes händer lägga de stora böneämnena om fred och omvändelse som hon talade om i sina uppenbarelser. Låt oss även anförtro henne kyrkans och de kristnas enhet så att vi alla tillsammans med Petrus sår fred och glädje över hela jorden. Med de kommande helgonen Franciskus och Jacintas förbön kan vi be för dem som lider av våldets, krigets, frihetsberövandets, diskrimineringens, ensamhetens och fattigdomens fysiska och andliga följder. Jungfru Maria talade om rosenkransen i Fatima. Låt oss be den med tillgivenhet och det förtroende som barn har som vänder sig till hennes modershjärta.

Bönen kommer att ge frukt om den fred och den broderlighet som genomsyrar vår Frus budskap blir allt mer närvarande i vår uppmärksamma, öppna och finkänsliga kärlek till dem som Gud sätter vid vår sida. Den sanna kärleken är inte en kall uppfostran. Låt oss tänka på följande fråga i lugn och ro, hemma, på arbetet, när vi är med andra, trots våra begränsningar och vår otålighet: kan andra på något sätt erfara jungfru Marias moderliga blick genom oss?