S:t JosemaríaDagliga texter

"Arbeta med glädje"

Om du hävdar att du vill efterlikna Kristus … och du har tid över, är du på väg att bli ljum. (Smedjan, nr. 701)

Yrkesarbetet – även arbetet i hemmet är ett ytterst viktigt yrke – är ett bevis på människans värdighet; ett tillfälle för att utveckla den egna personligheten; ett band som förenar människor med varandra; ett sätt att bidra till att det samhälle vi lever i blir bättre och till hela mänsklighetens framsteg …

För en kristen är dessa perspektiv ännu vidare och mer omfattande, för arbetet – som Kristus åtog sig som en återlöst och återlösande verklighet – blir ett medel för och en väg till helighet, en konkret uppgift som kan helgas och som helgar. (Smedjan, nr. 702)

Arbeta med glädje, med frid, i Guds närvaro.

Då kommer du dessutom att utföra din uppgift med sunt förnuft: du kommer att nå ända fram, även om du känner dig utmattad, du kommer att utföra den väl …, och dina gärningar kommer att behaga Gud. (Smedjan, nr. 744)

Du bör – under hela din dag – föra ett konstant samtal med Herren, som även tar sin början i händelserna kring dina yrkesuppgifter.

Gå i tanken till tabernaklet …, och uppoffra det arbete du håller på med till Herren. (Smedjan, nr. 745)