Nyheter om processen

Den 18 november 2001, övervarade kardinal Antonio María Rouco Varela, ärkebiskop av Madrid, den inledande kanoniseringsprocessen i den spanska huvudstaden.

Den vördnadsvärda Guadalupe
Opus Dei - Nyheter om processen

Den 18 mars 2005 avslutades stiftprocessens skede i Madrid. Från den 25 maj 2007 till 17 januari 2008 ägde i Barcelona rum en stiftprocess om ett förmodat under tillskriven hennes förbön.

Vid Kongregationen för helgonförklaringsprocesser finns det för handläggning en "Positio super vita et virtutibus" och en "Positio" om ett förmodat under tillskrivet hennes förbön.