Ob smrtni uri

“Smrt kristjanu ne povzroča težav, ker ga ponese v božje roke,” pravi sv. Jožefmarija.