Predstavitev

Združenje duhovnikov

Združenje duhovnikov

Duhovniška družba sv. Križa je združenje duhovnikov, notranje povezano s Prelaturo Opus Dei.

Pomoč v duhovniškem poklicu

Pomoč v duhovniškem poklicu

Duhovniška družba sv. Križa nudi svojim članom in klerikom, ki se udeležujejo njenih dejavnosti, duhovna sredstva za vzdrževanje in podporo notranjega življenja, doktrinalno in pastoralno izobraževanje ter bratsko edinost med duhovniki.

Zgodovina

Zgodovina

Duhovniška družba sv. Križa korenini v ljubezni svetega Jožefmarija do škofijskih duhovnikov in v ustanovitvenem dogodku, ki se je zgodil 2. oktobra 1928, ko mu je Gospod dal videti Opus Dei. Kljub temu je njen konkretni začetek nastopil kasneje, leta 1943.

Radost služenja

Osebna pričevanja
Radost služenja

“Potem ko sva se bila pozdravila, mi je prijatelj odkrito dejal: Prišel sem ti ponuditi pomoč, če mi boš seveda dovolil. Povedal bom svoje iskreno...

PASTIRSKA PISMA PRELATA OPUS DEI

Prelatovo sporočilo (10. maj 2018)

V mesecu maju, ki je posvečen Mariji, nas msgr. Fernando Ocáriz vabi, naj molimo k Materi duhovnikov in vseh verujočih.

Mesec maj, ki je posebej posvečen Devici Mariji, smo začeli z veseljem in hvaležnostjo za 31 novih duhovnikov v Prelaturi, ki so v soboto prejeli mašniško posvečenje.

Obrnimo se k Mariji, Materi duhovnikov, in molímo za duhovnike vsega sveta. Prosímo, da bodo dar duhovništva prejemali in ga ohranjali s hvaležno ljubeznijo, kot zvesti služabniki Boga in vseh duš.

Sveta Marija je tudi Mati vseh verujočih. Ravno 21. maja bomo prvikrat ...

Sveti Jožefmarija Escrivá
“V preprostosti svojega običajnega dela, v enoličnih podrobnostih vsakega dne, moraš odkriti tolikim ljudem prikrito skrivnost veličine in novosti: Ljubezen.”
SVETI JOŽEFMARIJA, Ustanovitelj Opus Dei