Vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja o Duhovniški družbi sv. Križa

O Duhovniški družbi

Kaj je duhovniška družba sv. Križa?

Duhovniška družba sv. Križa je združenje duhovnikov, notranje povezano s Prelaturo Opus Dei. Njen cilj je spodbujanje svetosti med svetnimi duhovniki v izvrševanju njihovega dela v službi Cerkve, skladno z duhom in asketsko prakso Opus Dei.

Kaj je namen duhovne pomoči, ki jo nudi?

Duhovna pomoč, ki jo omogoča Duhovniška družba sv. Križa, je usmerjena v izboljšanje notranjega življenja članov, v spodbujanje zvestobe pri opravljanju njihovih duhovniških dolžnosti in v krepitev edinosti vsakega izmed njih z lastnim škofom ter bratstva z drugimi duhovniki.

Kdaj je nastala Duhovniška družba sv. Križa?

Duhovniška družba sv. Križa korenini v ljubezni svetega Jožefmarija do škofijskih duhovnikov in v ustanovitvenem dogodku, ki se je zgodil 2. oktobra 1928, ko mu je Gospod dal videti Opus Dei. Kljub temu je njen konkretni začetek nastopil kasneje. Medtem ko je 14. februarja 1943 obhajal sveto mašo, je sv. Jožefmarija prejel posebno luč od Boga, ki mu je pokazal rešitev, ki bi omogočala duhovniško posvečenje teh vernikov Opus Dei. Šlo je za to, da se znotraj pastoralnega fenomena Dela vzpostavi duhovniško telo, ki bi izhajalo iz njegovega laikata in bi bilo izobraženo v njegovem duhu ter bi ostalo vgrajeno v sámo ustanovo, s popolnoma sekularnim položajem, za namen pastoralne oskrbe njegovih članov in apostolata. Tako se je rodila Duhovniška družba sv. Križa, ki jo je vzpostavil madridski škof 8. decembra 1943, potem ko je bil prejet nihil obstat s strani Svetega sedeža 11. oktobra istega leta.

Od koga so odvisni škofijski duhovniki?

Škofijski duhovniki, ki se vključijo v Duhovniško družbo sv. Križa, so še naprej inkardinirani v njihovi delni cerkvi: odvisni so samo od svojega škofa — nihil sine Episcopo, kot se je izrazil sv. Ignacij Antiohijski, katerega se je pogosto spominjal sv. Jožfmarija — in na noben način niso pod jurisdikcijo prelata Opus Dei.

Kje lahko dobim še več informacij?

Lahko nam pišete po emailu, tako da kliknete na "KONTAKT" na vrhu te strani.