Prelatovo sporočilo (7. julij 2017)

Prelatova misel o izzivih današnjega sveta in navdušujočem Gospodovem povabilu, naj odrinemo na globoko.

Pastirska pisma
Opus Dei - Prelatovo sporočilo (7. julij 2017)

Očetovo sporočilo, julij 2017

Ko sem skupaj z vsemi vami molil v Fatimi, sem v navzočnosti naše nebeške Matere premišljeval o nekaterih izzivih tega našega sveta, ki so tako zapleteni kot navdušujoči. Kaj danes pričakuje Gospod od nas, kristjanov? Da stopimo naproti ljudem v njihovem iskanju in potrebah, da bi vsem ponesli evangelij v njegovi izvorni čistosti in obenem v njegovi sijoči novosti. Dva prizora ribolova na Genezareškem jezeru, v katerih je razbrati plovbo kristjanov skozi zgodovino, orisujeta koordinate te naloge: Učiteljevo odločno povabilo k drznosti — »Odrini na globoko« (Lk 5,4) — in tisti vzklik »Gospod je!« ljubljenega učenca (Jn 21,7), odsev pozorne in rahločutne zvestobe, ki omogoča prepoznati Jezusa.

Zapluti na morje sveta ne pomeni prilagajati sporočila ali duhá trenutnim okoliščinam, kajti evangelij že sam v sebi vsebuje moč, da razsvetljuje vsako situacijo. Bolj kot to gre za klic, da bi si vsakdo izmed nas, s svojimi duhovnimi in umskimi zmožnostmi, s svojo strokovno usposobljenostjo ali s svojo življenjsko izkušenostjo, pa tudi s svojimi omejitvami in pomanjkljivostmi, prizadeval odkrivati načine za boljše in obsežnejše sodelovanje pri ogromni nalogi, ki je v tem, da postavimo Kristusa na vrh vseh človeških dejavnosti. V ta namen je potrebno globoko poznati čas, v katerem živimo, dinamizem, ki ga prežema, nove možnosti, ki ga zaznamujejo, ter omejitve in krivice, včasih zelo resne, ki ga tarejo. Tako bomo lahko v sebi ohranjali odprtost za delovanje Svetega Duha, da bi lahko z ljubeznijo potrkali na vrata src naših sodobnikov.

Enxomil, 7. julij 2017