Sv. Jožefmarija Dnevna besedila

“Delaj z veseljem”

Če trdiš, da hočeš posnemati Kristusa … in ti ostaja čas, potem stopaš po poteh mlačnosti. (Kovačnica, 701)

Poklicne dejavnosti — tudi gospodinjsko delo je prvorazreden poklic — pričujejo o dostojanstvu človeškega bitja; so priložnost za razvoj osebnosti; vez enotnosti z drugimi; vir sredstev; način za prispevanje k izboljšanju družbe, v kateri živimo, in za spodbujanje napredka vsega človeštva …

— Za kristjana se ta pogled podaljša in razširi še bolj, kajti delo — ki ga je Kristus prevzel kot nekaj odrešenega in odrešujočega — se spremeni v sredstvo in pot svetosti, v konkretno dejavnost, ki jo je mogoče posvetiti in ki posvečuje. (Kovačnica, 702)

Delaj z veseljem, z mirom, v božji navzočnosti.

— Na ta način boš svojo nalogo izvršil tudi z zdravo pametjo: dospel boš do konca, četudi te bo grabila utrujenost, dobro jo boš dokončal … in tvoja dela bodo ugajala Bogu. (Kovačnica, 744)

Skozi ves dan moraš ohranjati stalen pogovor z Gospodom, ki naj se hrani tudi s pripetljaji tvojega poklicnega dela.

— V mislih se podaj pred tabernakelj … in izroči Gospodu delo, s katerim se ukvarjaš. (Kovačnica, 745)