V kakšnem odnosu je Opus Dei s škofijami na institucionalni ravni? Ali pri svojem pastoralnem delu deluje poleg tega tudi v soglasju z redovnimi in drugimi cerkvenimi ustanovami?

Življenje prelature se kot živi del vključuje znotraj vsake škofije. Zaradi tega je prelatura v stalnem odnosu s škofijo in pristojnim škofom. Poleg tega je pravno potrebno njegovo posredovanje za začetek dela prelature v škofiji ali za odpiranje centrov prelature.

Pogosta vprašanja o osebnih prelaturah
Opus Dei - V kakšnem odnosu je Opus Dei s škofijami na institucionalni ravni? Ali pri svojem pastoralnem delu deluje poleg tega tudi v soglasju z redovnimi in drugimi cerkvenimi ustanovami?

Najpomembnejši pa so stalni stiki, ki pripomorejo k polni usklajenosti z življenjem škofije ter s pastoralnimi cilji škofa.

Prelatura Opus Dei živi v občestvu z vsemi cerkvenimi skupinami, ki so prisotne v škofiji. V okviru legitimne samostojnosti vsake od njih nudi življenje škofije, kateri pripadajo, običajno mnogo priložnosti za stike in sodelovanje.

Treba je upoštevati, da Opus Dei ne predstavlja ločene skupine znotraj škofije ter ni in tudi ne deluje kot združenje, zato morejo njegovi člani svobodno sodelovati v združenjih vernikov sekularnega značaja.