Postopek izvolitve novega prelata Opus Dei se bo pričel 23. januarja

Volilni kongres, na katerem bo izvoljen novi prelat Opus Dei, se začne 23. januarja 2017 v Rimu. Novi prelat bo po funkciji nasledil msgr. Javierja Echevarría, ki je umrl 12. decembra.

Prelat
Opus Dei - Postopek izvolitve novega prelata Opus Dei se bo pričel 23. januarja

Msgr. Fernando Ocáriz, vikar pomočnik Prelature Opus Dei, je za 23. januarja sklical začetek volilnega kongresa, na katerem bo izvoljen novi prelat. Prejšnji, msgr. Javier Echevarría, je 12. decembra umrl v rimski bolnišnici “Campus Bio-Medico” zaradi dihalnih težav.

V postopku izvolitve so udeleženi tako moški kot ženske, vrhunec pa je potrditev izvoljenega prelata s strani papeža.

Za prelata mora obvezno biti izvoljen duhovnik, ki je izpolnil vsaj štirideset let starosti, ki je član kongresa volivcev in ki je vsaj deset let inkorporiran v Prelaturo ter vsaj pet let duhovnik.

ZA PRELATA MORA OBVEZNO BITI IZVOLJEN DUHOVNIK, KI JE IZPOLNIL VSAJ ŠTIRIDESET LET STAROSTI IN JE ČLAN KONGRESA VOLIVCEV

Statut Prelature govori o različnih osebnostnih, duhovnih in pravnih pogojih, ki jih mora prelat izpolnjevati, da bi bilo zagotovljeno ustrezno izvrševanje te funkcije: na kratko, odlikovati se mora po kreposti ljubezni, razumnosti, v življenju pobožnosti, v ljubezni do Cerkve in do njenega učiteljstva ter v zvestobi Opus Dei; biti mora široko razgledan, tako v cerkvenih kot civilnih znanostih, ter imeti primeren dar za pastoralno vodenje. To so podobni pogoji, kakršne cerkveno pravo zahteva od kandidatov za škofovstvo.

Verniki Opus Dei, ki so udeleženi na volilnem kongresu — trenutno jih je okrog 150 —, so duhovniki in laiki, stari vsaj 32 let ter vsaj devet let inkorporirani v Prelaturo. Imenovani so bili izmed vernikov iz različnih držav, kjer Opus Dei opravlja svoje pastoralno delo.

Postopek izvolitve se začne s plenarnim zasedanjem svéta za žensko sekcijo Prelature, ki se imenuje Centralni odbor; trenutno ta svèt sestavljajo ženske iz dvajset različnih držav. Vsaka izmed njih svobodno pripravi predlog z imenom ali imeni tistih duhovnikov, za katere ocenjuje, da so najprimernejši za funkcijo prelata. Člani Kongresa nato ob upoštevanju teh predlogov preidejo k volitvam. Po opravljeni izvolitvi in potem, ko jo izvoljeni sprejme, mora le-ta — sam ali preko druge osebe — zaprositi za potrditev svetega očeta: on je tisti, ki prelata Opus Dei imenuje.