Molitev h Guadalupe

Molitev za zasebno pobožnost

Častitljiva Guadalupe Ortiz de Landázuri
Opus Dei - Molitev h Guadalupe

Častitljiva božja služabnica

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Naš Bog, ki hočeš, da se vse ženske in moški sveta zveličajo in dosežejo spoznanje resnice, daj, da se bom po priprošnji tvoje služabnice Guadalupe tako kot ona tudi jaz naučil opravljati običajno delo z ljubeznijo ter da bom znal prenašati vero in veselje vsem ljudem, ki me obdajajo, da bi se pridružili tistim, ki te poznajo in te ljubijo.

Milostno poveličaj svojo služabnico Guadalupe in po njenem posredovanju usliši mojo prošnjo ... (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.