K čemu se obveže oseba, ki postane član Opus Dei?

Vključitev v prelaturo Opus Dei je v svojem bistvu združena z osebno poklicanostjo vernika. Od tod sledi, da vključitev pomeni obvezo živeti vse, kar je s to poklicanostjo povezano.

Pogosta vprašanja o osebnih prelaturah

V zunanjem izražanju je ta obveza vedno izključno na ravni cerkvenega življenja osebe, brez da bi kadar koli posegala na področja časne narave. Gre za dolžnosti glede duhovnega življenja, osebnega izobraževanja, glede aktivne udeležbe pri apostolskih dejavnostih, ki jih prelatura izvaja.

Ker gre samo za področja, kjer vernik uživa svobodo, da izbere takšno ali drugačno pot, je obveza do prelature popolnoma skladna z dolžnostmi vernika do vesoljne Cerkve in do delne Cerkve ter z drugimi obveznostmi, ki jih je prevzel po naravi ali po lastni volji.

Povezanost z Opus Dei mu želi ravno pomagati živeti celoto njegovih običajnih dolžnosti, tako v Cerkvi kot v civilni družbi.

Za nekatere vernike vključuje obveza do prelature tudi apostolski celibat ter večjo razpoložljivost za služenje v apostolskih dejavnostih prelature.