Rozhovor s Msgr. Fernandom Ocárizom

Pomocný vikár Opus Dei hovorí o posledných chvíľach biskupa Javiera Echevarríu v nemocnici a pripomína kľúčové charakteristické prvky jeho života.