Texty svätého Josemaríu

,,Vášnivo milovať svet“: 50 výročie

,,Vášnivo milovať svet“: 50 výročie

8. októbra 1967 predniesol sv. Josemaría homíliu vo vonkajších priestoroch Univerzity v Navarre, ktorá obsahuje jadro jeho posolstva o posväcovaní každodenného života.

Svätý Josemaría Escrivá
„Svätosť pozostáva z hrdinstiev. Preto sa v práci od nás vyžaduje hrdinstvo, ktoré spočíva v tom, že si plníme nám zverené úlohy až do konca, a to vytrvalo deň po dni deň.“ Svätý Josemaría
Svätý Josemaría, Zakladateľ Opus Dei