Správa Preláta (15. augusta 2017)

Monsignor Fernando Ocáriz sa prihovára pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Od Preláta
Opus Dei - Správa Preláta (15. augusta 2017)

Ako viete, počas týchto týždňov som mal v Španielsku, Portugalsku, Francúzku a teraz v Nemecku, Holandsku a Belgicku, možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi z Diela, s ich rodinami, spolupracovníkmi a priateľmi. Keď zdieľam ich radosti, starosti, a predovšetkým ich túžbu prinášať Kristovu lásku mnohým ľuďom, spomínam si na tie slová, ktoré vytryskli zo srdca svätého Josemaríu, keď vzdával vďaku Bohu: ,,Keď rozmýšľam o Diele, žasnem, a nemám slov“.

Určite sa také niečo prihodí aj vám, aj keď niekedy nám každodenné ťažkosti a problémy sťažujú dovidieť ponad úlohy, ktorým bezprostredne čelíme. Prosím našu Paniu, na slávnosť jej Nanebovzatia, aby nám vždy pomáhala pozdvihnúť zrak nášho srdca k Bohu prostredníctvom akejkoľvek úlohy, ktorú vykonávame, aby sa starala o Dielo, ktoré je pre nás tou hlavnou cestou, ako sa starať o Cirkev. Opus Dei nie je nejakým sumárom projektov a iniciatív. Je oveľa viac, je to rodina, a to rodina, ktorá nie je uzavretá do seba, ale šíri rodinnú atmosféru navôkol, otvára svoje srdce voči materiálnym a duchovným potrebám každého človeka. V rodine je dôležitý každý človek. Preto sa starajme o každého jedného s našimi modlitbami, našou blízkosťou, naším pochopením, a našou dobrou náladou.

Solingen,


15. augusta 2017