Správa od preláta (10. máj 2017)

Mons. Fernando Ocáriz pozýva v tejto správe doprevádzať sv. Otca na jeho ceste do Fatimy modlitbou a pozornou láskou k tým, ktorí sa nachádzajú po našom boku.

Prelát
Opus Dei - Správa od preláta (10. máj 2017)

Sté výročie zjavenia Panny Márie v Cova da Iria, ktoré je už za dverami, ako aj púť Sv. Otca do Fatimy v nás špeciálnym spôsobom zobúdzajú hlbokú túžbu, ktorú mal aj sv. Josemária: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! Sprevádzajme Sv. Otca Františka prostredníctvom modlitby: nechajme v rukách Panny Márie veľké úmysly za mier a obrátenie, ktoré nám zvestovala počas jej zjavení. Zverme jej taktiež jednotu Cirkvi a kresťanov, aby sme, spolu s Petrom, boli zasievačmi pokoja a radosti vo svete. Na príhovor budúcich svätých Františka a Hyacinty prosme za tých, čo trpia fyzické a duchovné následky násilia, vojen, neslobody, diskriminácie, samoty či chudoby. Panna Mária vo Fatime odporučila modlitbu sv. ruženca. Modlime sa ho s láskou a dôverou detí, ktoré sa utiekajú k Matkinmu srdcu.

Modlitba bude plodná ak sa pokoj a bratstvo, ktoré inšpirujú zjavenia Našej Matky, dostanú do nášho života vo forme pozornej, otvorenej a jemnej lásky k tým, ktorých nám Boh dal do našej blízkosti. Láskavosť nie je studená vychovanosť. Zastavme sa a rozjímajme: môžu u nás doma, v našej práci, vo vzťahoch s nami v nás rozpoznať niečo z materského pohľadu Panny Márie?

Rím, 10. mája 2017