Prelát na pastoračnej návšteve v Írsku

Od 18. do 21. apríla uskutočnil Monsignor Fernando Ocáriz svoju prvú pastoračnú cestu vo funkcii preláta Opus Dei.

Od Preláta

(Vídeo má titulky po anglicky)

18. apríla, v utorok popoludní, pricestoval Monsignor Fernando Ocáriz z Ríma do Dublinu. Na letisku ho privítalo niekoľko veriacich prelatúry, vrátane Rev. Justina Gillespieho, regionálneho vikára Opus Dei v Írsku.

V ten istý deň večer navštívil prelát Rosemont School, kde veriacim Opus Dei poskytol katechetickú prednášku. Potom sa stretol s vedením školy Rosemont. Nasledovala beseda so ženami, veriacimi Opus Dei. ,,Je jasné“, povedal im, ,,že Opus Dei bolo vždy v našich rukách. Avšak istým spôsobom, po odchode Dona Javiera (biskupa Echevarríu, predchádzajúceho preláta), si to ešte plnšie uvedomujeme. Súčasne sme vďační nášmu Pánovi za dôveru, ktorú vkladá do každého z nás, napriek tomu, že si uvedomujeme svoju nedostatočnosť.“

Prelát dodal, ,,že my všetci spoločne nesieme Opus Dei do celého sveta. Toto by pre nás malo byť zdrojom veľkej radosti, lebo vieme, že to čo robíme tu a teraz, pomáha tiež našim sestrám a bratom v Austrálii, Číne, USA, Španielsku, Francúzsku a na všetkých iných miestach.“


Počas svojho prvého dňa v Írsku sa Monsignor Fernando Ocáriz stretol tiež s viacerými členmi regionálnej komisie prelatúry v Írsku.

Streda, 19. apríla

Počas svojho druhého dňa v Írsku mal Monsignor Fernando Ocáriz viacero stretnutí s veriacimi, spolupracovníkmi a priateľmi Opus Dei, v rôznych centrách prelatúry v Dubline.

Večer sa stretol s veľkou skupinou reprezentujúcou rodiny v aule Rosemont School. Odpovedal na otázky zúčastnených, a okrem iného hovoril o centrálnom mieste, ktoré by mal Boh zaujímať v živote každého jedného, o rozvíjaní osobného vzťahu s Kristom, o starostlivosti o rodinu a domov, ako aj o ďalších témach kresťanského života.

Prelát povzbudil všetkých, aby hľadali Božiu prítomnosť, keď uskutočňujú akúkoľvek prácu, aj vtedy, keď by sa mohla zdať byť prekážkou pre blízkosť s Ním: ,,Pánovi môžeme povedať: ,Spolu urobme túto úlohu, ktorá je taká naliehavá.´“ A dodal: ,,Toto je viac, než mať Boha ako prioritu, znamená to dávať ho do stredu, dávať mu ,,centralitu“ v našom živote.“

Vyzval tiež všetkých, aby sa zamýšľali na Kristovou láskou voči každej osobe: ,,Naša viera nám hovorí, že mňa, každého jedného z nás, Kristus nesmierne a nekonečne miluje. Sme predmetom nekonečnej lásky, všemocnej lásky.“


Štvrtok, 20 apríla

V tretí deň svojej pastoračnej návštevy Írska, predniesol Monsignor Fernando Ocáriz rozjímanie a slávil svätú omšu v študijnom centre Cleraun, vo vysokoškolskom internáte v Dubline. Potom mal stretnutie v Rosemont School, kde ho ženy informovali o niektorých projektoch, na ktorých sa podieľajú, ako sú napríklad predškolské zariadenie Hill House v Naas, mládežnícky klub Rathmore v Clontarfe, ako aj Momentum Leadership in Action Programme. Pred odchodom z Rosemont sa ešte pozdravil s niektorými rodinami, ktoré sa s ním veľmi chceli stretnúť.

Potom prelát odcestoval do konferenčného centra Lismullin Conference Centre, v grófstve Meath, kde sa pri obede stretol s dvomi biskupmi a viacerými hosťami. Potom nasledovalo stretnutie s veľkou skupinou ľudí, z ktorých sa mnohí nemohli zúčastniť na hlavnom stretnutí v Dubline, 19. apríla. Monsignor Ocáriz tiež navštívil lismullinskú školu, venujúcu sa kulinárskemu umeniu a doma vyrábaným umeleckým predmetom, pričom sa zoznámil aj s priestormi, kde prebieha praktická výučba.

Po návrate do študijného centra Cleraun poskytol prednášku o kľúčových bodoch zo svojho pastoračného listu zo 14. februára 2017. Po večeri sa prelát stretol s mnohými rodinami, ktoré ho prišli pozdraviť. Na záver tohto dňa mal prelát živú besedu na ženskom vysokoškolskom internáte Glenard University Residence, na ktorej sa zúčastnili študentky z viacerých miest Írska.


Piatok, 21 apríla

V posledný deň svojej návštevy Íska mons. Fernando Ocáriz dával meditáciu a celebroval svätú omšu v rezidencii Glenard Univerzity v Dubline. Ráno mal stretnutie s členmi regionálnej komisie a neskôr s regionálnym poradenstvom.

Išiel sa tiež pomodliť do farského kostola Our Lady Queen of Peace, ktorý dublinský arcibiskup pred niekoľkými rokmi zveril do rúk kňazom z prelatúry Opus Dei.

Po svojom príchode späť do Ríma prelát poslal faxom list, aby sa poďakoval všetkým svojim deťom v Írsku za srdečné privítanie, ktoré dostal, a aby poprosil o modlitby za svoje úmysly.