Posväcovať vznešené profesie v lekárstve a zdravotníckej službe

Monsignor Fernando Ocáriz otvoril akademický rok 2017-2018 na Univerzite Bio-Medico v Ríme.

Od Preláta
Opus Dei - Posväcovať vznešené profesie v lekárstve a zdravotníckej službe

,,Tam, kde je Duch Svätý, tam kde má otvorené dvere, tam sa rozmnožuje život. Chce, aby sa z Univerzity Bio-medico stala stále jednotnejšia komunita, miesto, kde sa ľudia učia spájať profesionalizmus so stále úprimnejšou láskavosťou voči každej osobe.“

S týmito slovami oslovil Monsignor Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, študentov a profesorov na Campus Bio-Medico University v Ríme, v úvode akademického roka 2017-2018. Univerzita Bio-Medico vznikla na základe iniciatívy blahoslaveného Álvara del Portillo pred temer 25 rokmi.

Prelát počas svätej omše vo svojej homílii 22. novembra poukázal na ducha, s ktorým táto univerzita začínala, pričom citoval slová blahoslaveného Álvara, z jeho homílie pri sv. omši pri otvorení tohto akademického centra. ,,Nech Kristovo učenie a láska vedú a stále viac podnecujú vykonávanie týchto vznešených profesií v lekárstve a zdravotníckej službe. Bez tohto učenia a bez tejto lásky by sa táto oblasť mohla stať len záležitosťou chladných technických výkonov, ktorým chýba vyššia perspektíva, a namiesto šírenia dobra pre ľudstvo, by sa mohla stať skutočnosťou, ktorá stojí proti ľudskému životu a dôstojnosti.“

Medzi nedávnymi sociálnymi iniciatívami, ktoré uskutočňuje Univerzita Bio- Medico, patrí spoločný projekt s Univerzitou v Parme a dvomi africkými univerzitami, ktoré sa podieľajú na eliminovaní podvýživy v chudobných regiónoch Tanzánie.

,,Rád by som vám tiež pripomenul,“ pokračoval prelát, ,,ďalšiu radu, ktorú nám dal blahoslavený Álvaro. On si dobre uvedomoval, s akými ťažkosťami sa môže stretnúť iniciatíva takéhoto typu, hlavne v počiatkoch, preto prízvukoval: ,Vyzývam vás, aby ste pracovali v duchu jednoty a porozumenia, s optimizmom, lebo len takýmto spôsobom prekonáte prekážky, s Božou pomocou. Budete tak šťastní a získate svätosť, pomôžete aj iným ju dosiahnuť, lebo budete praktizovať prikázanie lásky.´“

Po svätej omši nasledovalo otvorenie akademického roka v Aule Magna. Zúčastnila sa na ňom ministerka zdravotníctva Beatrice Lorenzin, rektor Raffaele Calabró, prezident Univerzity Bio-Medico Felice Barela, Giorgio Minotty, vedúci Fakulty medicíny a chirurgie, ako aj zástupkyňa študentov, Cristina Madaudo.