Posolstvo Preláta (október 2017)

Posolstvo Preláta pri príležitosti k nedávnym sviatkom 2. a 6. októbra

Od Preláta
Opus Dei - Posolstvo Preláta (október 2017)

Nedávne výročia založenia Diela (2. október) a svätorečenia sv. Josemaríu (6. október) nás opäť pozývajú ísť po našej ceste s vďačnosťou a vernosťou.

,,Aký dobrý je Pán, ktorý nás hľadal, dal nám poznať tento svätý spôsob, ako byť účinný, s jednoduchosťou odovzdať svoj život, milovať všetky stvorenia kvôli Bohu a rozsievať pokoj a radosť medzi ľuďmi! Ježiš, aký si len dobrý, aký dobrý!" (List, 11. marec 1940, č. 78)

Spomeňme si na modlitbu dona Javiera za vernosť všetkých počas jeho posledných hodín tohto života.

Vernosť kresťana je vďačnou vernosťou, pretože nie sme verní nejakej myšlienke, ale Osobe: Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý - a to môže povedať každý jeden z nás - ,,ma miluje a vydal seba samého za mňa." (Gal2,20)

Vedomie, že sme Bohom osobne milovaní, nás spolu s jeho milosťou pobáda k vernej a vytrvalej láske. Láske plnej nádeje v to, čo Boh skrze každého jedného z nás urobí v Cirkvi a vo svete aj napriek našej slabosti.