Slová, ktoré zostávajú v srdci

Nedávne stretnutia preláta s členmi Opus Dei v Madride sa začali s niektorými úvodnými výrokmi, prostredníctvom ktorých dal najavo, čo má v súčasnosti na srdci i na mysli. Tento článok prináša sumár zo stretnutí, ktoré mal v Madride.

Od Preláta
Opus Dei - Slová, ktoré zostávajú v srdci

Pastoračná návšteva Monsignora Fernanda Ocáriza v Madride


Štvrtok, 28. júna

Prvá pastoračná návšteva preláta Opus Dei v Španielsku sa začala v južnom Madride. Monsignor Fernando Ocáriz navštívil v Alcorcóne školy Fuenllana a Andel ako aj farnosť sv. Josemaríu, odkiaľ požiadal o ďalšie modlitby za pápeža Františka počas sviatku sv. Petra a Pavla.

Asi o 11. hodine dopoludnia pricestoval Monsignor Ocáriz do Fuenllana, školy, ktorá má temer 1500 žiakov, a poskytuje široké vzdelávacie možnosti, má mladých pedagógov a prestížne sa umiestňuje v meraniach PISA. Prelát Opus Dei ich povzbudil, aby pokračovali na rozvoji školy, udržiavali vysoký vzdelávací štandard a záväzok k sociálnemu povzneseniu všetkých, ktorí sú súčasťou tohto projektu. Poďakoval sa za výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľov, v ktorej sa vždy ,,dáva priorita rodinám“.

Počas prvého dňa v Madride navštívil prelát Opus Dei školy Fuenllana a Andel, v južnej časti Madridu.

Neskôr navštívil školu Andel, vzdelávacie centrum v Alcorcóne, ktorá pôsobí 12 rokov a má 830 žiakov. Prijalo ho vedenie školy, školská rada, združenie rodičov žiakov a rada nadácie, ktorá podporuje prácu tohto vzdelávacieho centra. Pozdravil sa tiež s učiteľmi, poďakoval im za ich prácu a vyzval ich, aby pokračovali v kvalitnej profesionálnej práci.

Ignacio, študent zo školy Andel, ktorý práve ukončil tretí ročník strednej školy, mu odovzdal vlajku s logom školy pre najlepšieho študenta. ,,Vieme, že Don Fernando bol veľmi dobrý študent, hlavne vo fyzike a chceli sme mu dať takého vyznamenanie“. O rok mladší Pablo mu odovzdal niekoľko desiatok listov, ktoré napísali jeho spolužiaci, v ktorých mu ďakujú za návštevu školy, zaväzujú sa modliť sa za neho, a prosia ho o modlitby za seba a svoje rodiny.

Viac modlitieb za pápeža

Prelát Opus Dei tiež navštívil farnosť sv. Josemaríu, ktorá je v diecéze Getafe, a využil sviatok sv. Petra a Pavla, aby požiadal prítomných o modlitby za pápeža Františka, ,,ktorý na svojich pleciach nesie ťarchu celej Cirkvi a celého sveta“.

Monsignor Fernando Ocáriz s Josém Juanom Lozanom, farárom farnosti sv. Josemaríu (Alcorcón, Madrid).

Prítomných tiež vyzval, aby prehĺbili svoje vedomosti o prácach sv. Josemaríu, lebo tieto poskytujú veľa svetla bežným kresťanom. Na otázku o dôležitosti katechézy odpovedal, že by sme mali prosiť Ducha Svätého o pomoc, aby sme boli schopní podávať Evanjelium spôsobom, ktorý je pochopiteľný pre všetkých.Piatok, 30 júna

,,S nádejou a odovzdávaním“ nádeje prekonávať kultúru sťažovania sa

Monsignor Fernando Ocáriz mal dnes stretnutie s členmi Diela. Počas besedy povzbudil prítomných, aby dávali Ježiša Krista do stredu svojho života. Dopoludnia navštívil školu Los Tilos a farnosť San Alberto Magno, vo štvrti Vallecas.

Vallecas dnes privítalo preláta Opus Dei. Najskôr sa zastavil v škole Los Tilos, ktorá vo svojich začiatkoch pred 50 rokmi dostala impulz od sv. Josemaríu počas jednej z jeho návštev Madridu a v uplynulých desiatich rokoch vykonáva vzdelávaciu prácu v tejto štvrti Madridu.

Pri hlavnom vchode do školy ho privítalo vedenie školy a niekoľko rodín.

Počas návštevy školy sa stretol s učiteľmi jednotlivých stupňov vzdelávania. Učiteľka materskej školy Marta mu napríklad hovorila o tom, že mnohé dievčatá prichádzajú do školy bez toho, aby vedeli, kto je Ježiš, a tu sa naučili modliť sa ,,nielen ústne modlitby, ale aj mu vedieť porozprávať o svojich veciach.“

Ďalšia učiteľka mu povedala, že požiadala svojich žiakov, aby sa modlili za túto jeho pastoračnú návštevu. Monsignor Ocáriz sa jej za to poďakoval, pričom poznamenal, že modlitba mu dodáva silu.

Viacerí ľudia spomenuli veľkú úctu k blahoslavenému Álvarovi v tejto škole, a ako sa každé ráno modlia z jeho modlitbovej kartičky za jedného študenta, ktorý má lymfómu, za učiteľa v kóme a za vážne chorého kňaza, ktorý v škole pracoval pri jej začiatkoch. Žiačka sa uzdravila, jej stav sa stále zlepšuje. Prelát požehnal fotografiu chorého učiteľa a osobne sa pozdravil s kňazom, ktorý prišiel do školy na vozíčku.

Potom Monsignor Ocáriz navštívil susednú farnosť farnosť svätého Alberta Veľkého, kde je pochovaný ctihodný Isidoro Zorzano. Spolu s veriacimi sa v kostole nahlas modlil z jeho modlitbovej kartičky a vyzval, aby sa utiekali k jeho príhovoru a modlili sa k Pánovi za zázrak, ktorý by skoro umožnil jeho beatifikáciu. Osobitnú modlitbu predniesol za kňazské povolania, ,,ktoré sú také potrebné pre celú Cirkev“.

Centralita Krista

Popoludní na stretnutí s členmi Opus Dei zdôraznil Monsignor Ocáriz centralitu Ježiša Krista vo všetkých aspektoch života: spoločenských vzťahoch, profesii, v rodine, priateľstve, atď. Vyzval na čítanie Evanjelia: ,,Boh sa stal viditeľným v Ježišovi Kristovi a jeho život je prítomný v Evanjeliu“.

Počas besedy niektorí účastníci využili príležitosť požiadať o radu. Mladí lekár sa preláta spýtal, ako pomôcť ľuďom pochopiť zmysel bolesti. Monsignor Ocáriz odpovedal, že je potrebné uvedomiť si, že bolesť je tajomstvo, obzvlášť bolesť, ktorá nie je dôsledkom slobodného rozhodnutia. Zmysel bolesti môžeme čiastočne pochopiť, keď hľadíme na Kríž. V každom prípade však Boh je taký veľký, že sa nezmestí do našej hlavy, ale sa zmestí do nášho srdca. A prostredníctvom viery môžeme pochopiť, že Božia láska je za všetkým.

Ďalšia otázka sa týkala, ako zvládať prostredie neustáleho sťažovania sa na zhoršujúci sa stav spoločnosti. Prelát odpovedal, že nemôžeme byť naivní, neuvedomovať si realitu, ale že svet nie je postavený na kultúre sťažovania sa, a my musíme mať nádej a odovzdávať ju.


Sobota, 1. júla

"Kresťanský život je jedna epická báseň“

Prelát Opus Dei mal dnes niekoľko stretnutí s členmi Diela. Vo všetkých stretnutiach zdôraznil, že život kresťana musí vychádzať z lásky ku Kristovi.

,,Náš život – povedal don Fernando – nie je nejaká sentimentálna novela, ale jedna epická báseň, ale vždy s radosťou, lebo počítame s pomocou Pána. Nikdy nie sme sami. Prostredníctvom spoločenstva svätých vytvárame jedno Telo s Kristom“.

Pri iných príležitostiach povzbudil prítomných, aby bojovali s ťažkosťami, osobnými nedostatkami a nedostatkom času, aby sa hlavne utiekali k Eucharistii.

Jedna matka mu s dávkou pokoja povedala, aké ťažké je pre ňu akceptovať to, že jej dve dcéry sa odovzdali Bohu, ale že je teraz šťastná a požiadala o radu, ako pochopiť svoje deti a pomôcť im, keď sa rozhodnú nasledovať Božie volanie. Monsignor Ocáriz jej odporučil zamyslieť sa nad tým, že povolanie je vždy darom Od Boha. ,,Je logické, že keď sa takto blízki oddelia, tak je to ťažké, z ľudského hľadiska, ale mali by ste myslieť na to, že do ich života vstúpil Boh a to je radosť“. Na záver jej poradil, aby sa vždy modlila za svoje dcéry, lebo modlitby matky majú veľkú hodnotu pred Bohom.

Mladá Portugalčanka hovorila o tom, že šla študovať do Pamplony, lebo jej matka vždy chcela pre ňu tú najlepšiu formáciu a to zmenilo jej život. Teraz bude pracovať v rodinnej firme v Angole, ale trošku sa aj obáva, že tam bude jediná z Opus Dei. Monsignor Ocáriz ju povzbudil, že ,,nikdy nie je sama“, ,,si vždy s Ním a s celým Dielom prostredníctvom spoločenstva svätých. Boh počíta s tebou, že začneš v tej krajine a budeš mať všetku potrebnú pomoc od neho. Sú to jeho plány pre teba. Okrem toho, niečo zorganizujeme tak, aby ťa mohol niekto sprevádzať“.

Evanjelizovať prostredníctvom svedectva

Na druhom stretnutí, o piatej popoludní v Colegio Retamar, jedna členka populárnej skupiny hovorila o tom, aké ťažké je sprístupňovať vieru priateľom, ktorí sú vzdialení od Ježiša Krista. Prelát zdôraznil hodnotu svedectva a zdieľania skúsenosti evanjelizácie, ktoré ,,sú oveľa účinnejšie ako teoretické dišputy.“

Z takejto zdieľanej skúsenosti hovorila Rosa Maria o tom, ako po prekonaní ťažkých rodinných okolností, dokázala sprevádzať ďalšie manželské páry v podobných situáciách a pomôcť im nájsť zmysel v ich prípade. Monsignor Fernando Ocáriz k tomu povedal, že len ,,vo svetle viery dokážeme pochopiť hodnotu utrpenia“ a povzbudil ju, aby sprostredkovala krásu manželstva ako niečo, čo vždy bolo v Božích plánoch pre ľudstvo.


V súvislosti s otázkou ako pomáhať a sprevádzať manželské páry vo formácii a výchovno-vzdelávacej práci ich detí, prelát hovoril o potrebe toho, aby sa snúbenci a manželské páry ,,učili milovať sa aj za hranice citov“, keďže manželské krízy pochádzajú práve z toho, že ľudia nevedia ako milovať...a teda milovať aj nedostatky toho druhého. ,,Je to dôležitá úloha“, dodal, ,,lebo ak sa rozpadne rodina, rozpadne sa aj spoločnosť“.

Vyjadril sa tiež k dôležitosti práce ako službe spoločnosti, a teda potrebe dať ju na vrchol svojich aktivít, pracovať dobre a vybudovať si prestíž medzi spolupracovníkmi.

Podobne ako pri predchádzajúcich stretnutiach, aj na tomto prelát vyzval k modlitbám za pápeža a za Cirkev.


Nedeľa, 2. júla

Viera, nádej a ,,istota aj v nemožných veciach“

Monsignor Ocáriz sa dnes zúčastnil na dvoch stretnutiach s členmi Diela v Madride. Okrem iného povzbudil zúčastnených, aby každý deň dávali prioritu svojim rodinám, aby vyvíjali úsilie ,,prinášať svet k Bohu“ s odvahou a nádejou.

Prelát Opus Dei vyzval zúčastnených, aby ,,prosili sv. Josemaríu, aby nám všetkým dal istotu aj v nemožnom“, keď čelíme všetkým tým ťažkostiam každodenného života. Naznačil zúčastneným, aby si pestovali túto istotu vo vzťahu k Bohu ako aj v horlivosti prinášať svet k Bohu svedectvom svojho kresťanského života.

Povzbudil tiež k lepšej usporiadanosti rodinného života, k zladeniu požiadaviek práce a vlastného duchovného života, k vyrovnaniu sa s neočakávanými výzvami, dávajúc prioritu nášmu osobnému vzťahu s Bohom a venovaním sa vlastnej rodine.

Monsignor Ocáriz vyjadril vďaku pracovníkom, ktorí sa starajú o chod školy Retamar. Foto: Álvaro Garcia Fuentes.

Okrem toho zdôraznil potrebu postaviť Krista do stredu celého nášho dňa, prostredníctvom modlitby a Eucharistie, ,,lebo odtiaľ pochádza opravdivá sila a schopnosť starať sa o rodinu, posväcovať prácu a milovať ľudí“.

Láska k slobode

Pred poslucháčmi, ktorí boli hlavne z radov rodičov, spomenul Monsignor Ocáriz, že ,,láska k slobode je dedičstvom sv. Josemaríu“. Táto láska k slobode, naznačil, sa musí prejavovať hlavne vo výchove detí. Povzbudil rodičov, aby boli blízkymi priateľmi svojich detí a dokázali im aj vysvetliť dôvody svojich odporúčaní, aby sa vyhýbali tomu, aby ich rodičovská autorita bola viac vyžadujúca než láskyplná. Prelát Opus Dei povzbudil rodičov, aby sa modlili za svoje deti, ,,lebo taká modlitba je vždy účinná.“

Na začiatku stretnutia sa prelát pozdravil s prítomnými. Foto: Álvaro García Fuentes.


Pondelok, 3. júla

"Nedávny Generálny kongres otvoril nové štádium pre Dielo, čo nám môže pomáhať k novým, osobným začiatkom. Je to dobrá príležitosť pre každého, aby zvážil svoj nový začiatok, aby pociťoval, že Dielo je v našich rukách s väčšou vďačnosťou a zodpovednosťou. Môžeme si byť istí a presvedčení, že aj keď je Opus Dei len v našich úbohých rukách, zostáva naďalej Božie.

Pripomínam vám prvý záver posledného Generálneho kongresu: umiestniť Krista do stredu nášho života, ako osobne, tak aj apoštolsky, rovnako aj v našej úlohe formácie. Musíme sa vracať k výroku sv. Pavla, ktorý sv. Josemaría tak často opakoval: ,,Pre mňa žiť je Kristus.“

Kristus je východiskovým bodom v zápase o vernosť

Ježiš Kristus je centrálne východisko v zápase o vernosť. Náš život nepredstavuje súbor požiadaviek byť verným nejakému ideálu, istým spôsobom ako robiť veci, ale zásadnú vernosť Kristovi.

Preto sa naša apoštolská práca, podobne ako v celej Cirkvi, ktorej Dielo je malou časťou, zameriava na pomoc ľuďom spoznávať Krista, prinášať im ho prostredníctvom Evanjelia.

Musíme chápať, odpúšťať a učiť sa žiť s nedostatkami iných, pre ten istý dôvod a vždy: Ježiš Kristus

Dajte si záležať na bratstve. Toto nachádza vyjadrenie v tom ,,výkriku svätého Josemaríu“: Milujte sa navzájom! Musíme vedieť pochopiť, odpustiť a naučiť sa žiť s nedostatkami iných, pre jeden a ten istý dôvod všetkého, a tým je Ježiš Kristus. A tak uvidíme aj iných, ako sa snažia napodobňovať Krista.

Keď vidíme Pána v iných, pomáha nám to v schopnosti odpúšťať, slúžiť. Z ľudského hľadiska táto láskyplnosť sa prejavuje aj v láske k slobode, v šírení dobrej nálady, ktorá je vyjadrením radosti. Napriek vonkajším ťažkostiam a osobným chybám, vždy máme dôvod byť šťastní.

Láska k slobode sa tiež prejavuje v pestovaní slobody ducha. Nech nikdy nie sme k ničomu nútení

Láska k slobode sa tiež prejavuje v podporovaní slobody ducha. Nikdy by sme sa nemali cítiť byť niečím donucovaní. Táto sloboda neznamená absenciu záväzku, lebo pravým úkonom slobody je láska, a človek je slobodný vtedy, keď miluje. Toto veľmi dobre vysvetľuje známy výrok sv. Augustína: ,,Miluj a rob čo chceš. Kde existuje sloboda a láska, tam robíme to, čo chceme, a to je ten najnadprirodzenejší dôvod pre konanie spôsobom, ktorým konáme a pre bytie, ktoré nám je vlastné.

V poslednom čase si rád spomínam na slová sv. Josemaríu: ,,Nie je prijateľné myslieť si, že s radosťou môžeme robiť len to, čo sa nám páči.“ Nie. S vierou a rozumom, môžeme slobodne plniť a milovať naše povinnosti, aj keď to niekedy nie je práve to, čo by sme najradšej robili.

Rád by som využil toto stretnutie, aby som vás povzbudil, aby ste prinášali Krista dušiam, aj keď atmosféra nie je priaznivá vo svete, ktorý milujeme

Tiež by som vás chcel na tomto stretnutí vyzvať k tomu, aby ste prinášali Krista dušiam, aj keď tá atmosféra nie je priaznivá, v tomto svete, ktorý milujeme. Ale vždy musíme žiť s veľkou nádejou: to Pán robí Dielo, napriek ťažkostiam a naším obmedzeniam.

Buďme vždy veľmi napojení na modlitbu: ,,Šťastní v nádeji, stáli v modlitbe,“ hovorí sv. Pavol, lebo si uvedomujeme naše obmedzenia, ale aj moc Boha. Proste o väčšiu vieru v Božiu lásku pre každého človeka.

Veľa sa modlite za pápeža a za Cirkev. Celá ťarcha Cirkvi a sveta leží na pápežových pleciach

A nakoniec, veľa sa modlite za pápeža a za Cirkev. Celá Cirkev a celý svet leží na pleciach rímskeho pontifika. Pápež František žiada, aby sme sa za neho modlili, lebo to cíti ako potrebu, a my musíme pokračovať v tejto podpore nakoľko len vládzeme“.


"Vy sa staráte o Krista“

Prelát Opus Dei dnes dopoludnia navštívil zamestnancov a pacientov v nemocnici Hospital Centro de Cuidados Laguna. Najskôr sa venoval chorým pacientom a potom sa poďakoval za prácu zamestnancov nemocnice a ponúkol im na úvahu myšlienku, že svojou prácou sa vlastne starajú o Krista, tak ako do odporúča pápež František.

Prelát Opus Dei dnes dopoludnia navštívil zamestnancov a pacientov v nemocnici Hospital Centro de Cuidados Laguna. Bol dojatý a vďačný za prácu zamestnancov, ktorú vykonávajú na sklonku života pacientov. Stretol sa s mnohými pacientami osobne, ponúkol im útechu a slová nádeje.

Počas stretnutia so zamestnancami nemocnice Laguna tiež spomenul predchádzajúcu návštevu bývalého preláta Opus Dei, biskupa Javiera Echevarríu, a vyjadril ocenenie za láskavosť, ktorú prejavujú každému pacientovi.

Okrem toho ich vyzval, aby uvažovali nad tým, ako to nedávno pripomenul pápež, že svojou prácou sa starajú o Krista, aj vtedy, keď ich práca vyžaduje väčšie úsilie a dolieha na nich aj únava: ,,Musíte vidieť Ježiša Krista v každom človeku, v každej chvíli“.

Živý podnet sv. Josemaríu

Prelát tiež odporúčal zamestnancom Laguny, aby sa často utiekali o príhovor sv. Josemaríu, lebo to bolo práve vďaka jeho duchu a jeho pomoci z nebies, že sa mohlo toto centrum paliatívnej starostlivosti zrodiť v roku 2002, ako sociálne dielo pri príležitosti stého výročia narodenia zakladateľa Opus Dei, ktorý počas svojich prvých rokov kňazstva v Madride venoval mnoho hodín starostlivosti a pozornosti vážne chorým ľuďom, z ktorých mnohí už nemali ani nádej na uzdravenie.

Laguna funguje každý deň tak, že zdravotná starostlivosť starým a chorým, ktorí si vyžadujú paliatívnu starostlivosť, tiež zaručuje, že sa cítia byť sprevádzaní, chápaní a milovaní až do konca svojho života. Za pätnásť rokov od založenia nemocnice sa z nej stalo centrum starostlivej sanitárnej služby s veľkým sociálnym dopadom, obzvlášť pre rodiny z madridského okresu Carabanchel.