Mons. Fernando Ocáriz vymenoval členov Generálnej rady Opus Dei

Mons. Fernando Ocáriz, nový prelát Opus Dei, vymenoval členov Generálnej rady, ktorá mu spolu s Centrálnou asesóriou pomáha pri pastoračnej správe prelatúry.

Od Preláta

Mons. Fernando Ocáriz, nový prelát Opus Dei, vymenoval členov Generálnej rady, ktorá mu spolu s Centrálnou asesóriou pomáha pri pastoračnej správe prelatúry. V najbližších dňoch budú na tejto stránke zverejnené aj mená žien, ktoré budú tvoriť novú Centrálnu asesóriu.

So súhlasom účastníkov 3. Volebného kongresu Opus Dei, vymenoval prelát mons. Mariana Fazia (Buenos Aires, Argentína, 1960) za generálneho vikára a Rev. Antoniho Pujalsa i Ginebreda (Terrassa, Španielsko, 1955) za ústredného tajomníka vikára. Tento pôsobil ako delegovaný vikár Opus Dei v Katalánsku od roku 2002 do roku 2016.

Prelát tiež vymenoval troch vicesekretárov, prefekta pre štúdium a generálneho administrátora, ktorí majú na starosti rozličné oblasti formačných a apoštolských aktivít mužov v Opus Dei – iniciatívy s mladými, evanjelizáciu rodiny, teologickú a duchovnú formáciu, atď. Sú to: Javier de Juan (Albacete, Španielsko, 1975), vicesekretár; Carlos Cavazzoli (Buenos Aires, Argentína, 1962), vicesekretár; Matthew Anthony (St. Louis, USA, 1981), vicesekretár; Mons. Luis Romera (Barcelona, Španielsko, 1962), prefekt pre štúdium; a Julien Nagore (Pamplona, Španielsko, 1951; ktorý od mladosti žil v Paríži), generálny administrátor.

Vymenovaní tiež boli delegáti preláta pre jednotlivé geografické regióny, v ktorých prelatúra pôsobí (v súčasnosti 49). Títo pochádzajú z vyše 30 krajín.

Po skončení rokovania kongresu prelát tiež vymenoval riaditeľa pre duchovné vedenie: Rev. Javier Yániz, ako aj prokurátora - zástupcu pri Svätom stolci, ktorí priamo spolupracujú s Generálnou radou: Mons. Carlos Nannei. Riaditeľ pre duchovné vedenie pomáha prelatúre s duchovnou orientáciou veriacich prelatúry a v otázkach doktríny a liturgie. Medzi jeho úlohy patrí tiež sprevádzanie členov Kňazskej Spoločnosti Svätého Kríža, združenia duchovných, vnútorne spojených s Prelatúrou Opus Dei. Prokurátor (zástupca) má vo svojej náplni vzťahy prelatúry so Svätým stolcom.