Senzualitatea taie aripile dragostei

Pe toţi i-a îndemnat mereu să se scufunde în profunzimile dragostei, i-a prevenit împotriva marii tentaţii a egoismului şi i-a îndemnat să fugă de senzualitate pentru că taie aripile dragostei şi micşorează lucrurile mari de care este capabilă inima omului.

Texte pentru meditație

Pe toţi - burlaci, căsătoriţi, logodiţi, preoţi - i-a îndemnat mereu să se scufunde în profunzimile dragostei, i-a prevenit împotriva marii tentaţii a egoismului - care împiedică rezolvarea problemelor pe care le creează această pasiune -, şi i-a îndemnat să fugă de senzualitate pentru că - obişnuia să repete - taie aripile dragostei şi micşorează lucrurile mari de care este capabilă inima omului.

Pe cei mai tineri îi învăţa ceea ce a adunat în Drum şi a repetat în 1974 cu alte cuvinte, unui grup numeros de băieţi din Sao Paulo: I-am cerut Arhanghelului Rafael ca, la fel ca lui Tobias, celor care vor forma o familie să le scoată în cale o dragoste cu picioarele pe pământ, curată şi bună. Binecuvântez această dragoste pământească a voastră şi binecuvântez căminul vostru. Şi Apostolului Ioan, care l-a iubit atât de mult pe Isus Cristos şi care a fost curajos - singurul bărbat: ceilalţi au fugit - la picioarele Crucii lui Cristos, când Mântuitorul era victorios şi părea învins; acestui discipol tânăr, dar puternic, i-am spus să vă ajute, dacă Domnul vă cere mai mult.

Fondatorul Opus Dei s-a despărţit de aceşti tineri cu binecuvântarea care li se dă celor care pleacă într-o călătorie: Toţi mergem înainte în viaţă... Este binecuvântarea pe care Tobias i-a dat-o fiului lui atunci când - însoţit de Arhanghelul Rafael - a plecat să ia banii care i se datorau tatălui lui. În realitate, pentru că, în plus, fără să ştie, a plecat să-şi caute logodnică, şi a întâlnit una care era frumoasă, şi bună, şi bogată. Este o poveste frumoasă de curăţenie, de iubire nobilă, castă şi fecundă, ca iubirea părinţilor noştri, pe care eu o binecuvântez.

Cu câteva zile înainte, tot în Sao Paolo - cum a făcut mereu de-a lungul vieţii sale -, le propunea persoanelor căsătorite duioşia logodnei ca model al dragostei: Să vă iubiţi mult. Dragostea soţilor creştini - mai ales, dacă sunt fii ai lui Dumnezeu în Opus Dei - este ca vinul, care se face tot mai bun cu trecerea anilor, şi câştigă în valoare... Dar dragostea voastră este mult mai importantă decât cel mai bun vin din lume. Este o comoară splendidă, pe care Domnul a dorit să v-o dăruiască. Păstraţi-o bine. Nu o risipiţi! Păziţi-o!

Mai departe, în aceeaşi discuţie, răspunzând la o altă întrebare, Mons. Escrivá de Balaguer a insistat: Nu este rău să vă manifestaţi această duioşie curată dintre voi, în faţa copiilor: rău ar fi să nu o manifestaţi. Nu faceţi în faţa copiilor manifestări de dragoste extraordinare, din pudoare; dar iubiţi-vă mult, pentru că Domnul este foarte mulţumit când vă iubiţi. Şi când vor trece anii - acum sunteţi toţi foarte tineri - să nu vă fie teamă: dragostea voastră nu va fi mai rea, ci mai bună. Va deveni inclusiv mai entuziastă, va redeveni dragostea din perioada logodnei.

Citat de Salvador Bernal, Însemnări despre viaţa Fondatorului Opus Dei, pag. 56-57.