Paştele, Învierea Domnului

A înviat! – Isus a înviat: nu mai este în mormânt. Viaţa a învins moartea. A apărut Mamei sale Preasfinte

Texte pentru meditație

Sâmbătă seara Maria Magdalena, Maria mama lui Iacob, şi Salomea au cumpărat aromele pentru a îmbălsăma trupul mort al lui Isus.

A doua zi, dis de dimineaţă, sosesc la mormânt când soarele a răsărit (Mc 16, 1-2).

Intrând, rămân consternate pentru că nu găsesc trupul Domnului. – Un tânăr, în haine albe, le spune: Nu vă temeţi, ştiu că îl căutaţi pe Isus din Nazaret: non est hic, surrexit enim sicut dixit, nu este aici, pentru că a înviat precum prezisese (Mt 28, 5).

A înviat! – Isus a înviat: nu mai este în mormânt. Viaţa a învins moartea. A apărut Mamei sale Preasfinte. – A apărut Mariei din Magdala, nebună de iubire. – Şi lui Petru şi celorlalţi apostoli. – Şi ţie şi mie care suntem discipolii lui şi mai nebuni decât Magdalena: câte lucruri i-am spus!

Nu mai vrem niciodată să murim din cauza păcatului. Învierea noastră spirituală să fie veşnică.

– Şi înainte de a termina decada, tu ai sărutat şi rănile de la picioarele sale... şi eu mai îndrăzneţ – pentru că sunt mai copil – am pus buzele mele pe coasta sa deschisă.

Sfântul Rozariu, 11

Cristos trăieşte. Acesta este marele adevăr care umple de conţinut credinţa noastră. Isus, care a murit pe Cruce, a înviat, a triumfat asupra morţii, asupra puterii întunericului, asupra durerii, asupra fricii. Nu vă temeţi: cu acest îndemn un înger le salută pe femeile care mergeau la mormânt. Nu vă temeţi! Voi îl căutaţi pe Isus din Nazaret, cel răstignit: a înviat nu este aici (Mc 16,6).

Este Isus care trece, 102

Ziua biruinţei Domnului, la Învierea sa, este definitivă. Unde sunt soldaţii pe care autorităţile îi puseseră acolo? Unde sunt sigiliile de pe piatra mormântului? Unde sunt cei ce l-au condamnat pe Isus? Şi cei care L-au răstignit? Triumful său a creat panică printre mizerabilii aceia. Aşadar fii plin de speranţă: Isus Cristos este veşnic biruitor.

Forja, 660

Isus este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Învierea sa ne descoperă că Dumnezeu nu părăseşte pe ai săi. Oare uită o mamă de copilul său, astfel încât să nu fie mişcată pentru fiul din sânul său? Chiar dacă aceste femei ar uita, eu dimpotrivă nu te voi uita niciodată (Is XLIX, 14-15). Aceasta era promisiunea şi a ţinut-o. Lui Dumnezeu îi place să stea între oameni (vezi Prov. 8, 31).

Este Isus care trece, 102

Munca nu este uşoară, dar avem o călăuză clară, o realitate de la care nu putem nici nu trebuie să ne separăm: suntem iubiţi de Dumnezeu. Să-l lăsăm deci pe Duhul Sfânt să lucreze în noi, şi să ne purifice, şi astfel îl vom îmbrăţişa pe Fiul lui Dumnezeu răstignit şi vom învia cu El, dat fiind că bucuria Învierii are rădăcinile sale în Cruce.

Este Isus care trece, 66