Prałat Opus Dei w Torreciudad

Z okazji święceń dwóch diakonów z Opus Dei ks. prał. Ocáriz przebywał kilka dni w sanktuarium w Torreciudad. Film przekazuje fragmenty spotkań z młodzieżą.