Terroryzm

Wywiady

W swojej deklaracji po zamachach w Madrycie z 11 marca, zaprasza ksiądz do modlitwy za terrorystów. Czy można modlić się za ludzi, zdolnych do...

Słowa Prałata Opus Dei

Wywiady
Słowa Prałata Opus Dei

Bp Javier Echevarría dziękuje Benedyktowi XVI za "jego głębokie i bogate nauczanie oraz za pokorną i hojną służbę Kościołowi i światu".

Jan Paweł II

Wywiady

Dwadzieścia pięć lat pontyfikatu to dwadzieścia pięć lat historii świata. Jak ocenia ksiądz misję Papieża?