Słowo od Prałata - 10 maja 2017 r.

Ks. prał. Fernando Ocáriz zaprasza, by towarzyszyć modlitwą Ojcu Świętemu w pielgrzymce do Fatimy.

Słowo od Prałata
Opus Dei - Słowo od Prałata - 10 maja 2017 r.

Setna rocznica objawień maryjnych w Cova da Iria oraz pielgrzymka Ojca Świętego do Fatimy ponownie rozbudza w nas żarliwe pragnienie św. Josemaríi: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! (Wszyscy z Piotrem do Jezusa przez Maryję!). Starajmy się towarzyszyć z bliska papieżowi Franciszkowi naszą modlitwą. Złóżmy w ręce Matki Bożej wielkie intencje nawrócenia i pokoju, jakie przekazała nam w swoich objawieniach. Również powierzmy Jej jedność Kościoła i chrześcijan, abyśmy wszyscy – razem z Piotrem! – byli siewcami pokoju i radości na całym świecie. Pośrednictwu Franciszka i Hiacynty, niebawem świętych, polecajmy osoby będące ofiarami fizycznej lub duchowej przemocy, wojen, braku wolności, dyskryminacji, samotności oraz ubóstwa. W Fatimie Najświętsza Maryja Panna poleciła nam odmawiać Różaniec. Odmawiajmy tę modlitwę z miłością i ufnością dzieci uciekających się do serca Matki.

Nasza modlitwa będzie owocna, jeśli wezwanie Matki Bożej do pokoju i braterstwa znajdzie wyraz w miłości bardziej czujnej, otwartej, delikatnej wobec tych, których Bóg stawia u naszego boku. Miłość to nie chłodna uprzejmość. Rozważmy to na spokojnie: czy w naszym domu, w miejscu pracy, w relacjach społecznych – pomimo ograniczeń oraz niecierpliwości – inni mogą rozpoznać w nas coś z matczynego spojrzenia Maryi?


Rzym, 10 maja 2017 r.