Uciekać się do Bożego Miłosierdzia

W liście napisanym z okazji Roku Miłosierdzia Prałat Opus Dei wielokrotnie cytuje słowa św. Josemarii na temat Bożego Miłosierdzia, odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II i przesłania Papieża Franciszka.

Listy pasterskie (starsze)

W liście napisanym z okazji Roku Miłosierdzia Prałat Opus Dei zachęca nas, by zwracać się do Bożego miłosierdzia.

Często odwołuje się do przesłania Papieża Franciszka, szczególnie Bulli Misericordiae vultus, czerpie z nauczania św. Jana Pawła II i wielokrotnie cytuje słowa św. Josemarii na temat Bożego Miłosierdzia.

Pełna treść Listu Prałata z okazji Roku Miłosierdzia w języku polskim.

Wybrane fragmenty z Listu Prałata z okazji Roku Miłosierdzia:

“My także musimy uciekać się do miłosierdzia Pana. Przed Bogiem nie mamy żadnego prawa. Ja osobiście widzę bardzo jasno, że nie mogę powiedzieć: Panie, wymagam tego od Ciebie, chociaż wiem, że jestem Jego synem i tak się czuję. Zwracam się do Niego ze skruchą, prosząc Go o miłosierdzie.”

(Św. Josemaría, Notatki ze spotkania rodzinnego, 9 IX 1971)-punkt 11 listu

“Miłosierdzie, jakie Bóg okazuje, ma powodować, że zawsze wracamy. Dzieci moje, lepiej nie oddalać się od Niego, nie porzucać Go. Jeśli jednak zdarzy się Wam z powodu ludzkiej słabości odejść, szybko wracajcie. On nas zawsze przyjmuje jak ojciec syna marnotrawnego, z miłością jeszcze bardziej intensywną”

(Św. Josemaría, Notatki ze spotkania rodzinnego, 27 III 1972)-punkt 9 listu

“Zobaczcie, jakie to piękne! Bóg, nasz Pan w taki sposób lituje się nad nami – bo jego miłosierdzie oznacza także litość – że jego lojalność skłania Go, aby być miłosiernym wobec każdego z nas, aby patrzeć na nas z miłością ojca i matki”

(Św. Josemaría, Notatki ze spotkania rodzinnego, 14 VI 1972)-punkt 8 listu

“Nie możemy zwracać się do Boga w oparciu o prawa, lecz mamy prosić, by okazał nam swoje miłosierdzie, jak modlimy się w jednym z psalmów: «Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam» (Ps 50,2). Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia. Nie zwracamy się do Boga, wymagając czegoś z powodu sprawiedliwości”

(Św. Josemaría, Notatki ze spotkania rodzinnego, 11 IX 1971)-punkt 9 listu