Święto świętej Marii Magdaleny

10 czerwca br.,Papież Franciszek ustalowił, że dotychczasowe liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Świętej Marii Magdaleny, które obchodzi się 22 lipca zostanie podniesione do rangi Święta.

Teksty do modlitwy

10 czerwca 2016 r.,Papież Franciszek, dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów
, ustalowił, że dotychczasowe liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Świętej Marii Magdaleny, które obchodzi się 22 lipca zostanie podniesione do rangi Święta.

Jezus ukazuje się Marii Magdalenie po swoim zmartchywstaniu.  </br>Aleksander Andriejewicz Iwanow

W czasie Mszy Świętej i Oficjum, które od tej pory się będzie celebrować, będą się korzystać z dotychczasowych tekstów z Mszału Rzymskiego i Liturgii Godzin, jednak w czasie Mszy Św. będzie się odmawiać własną prefację zatytułowaną Apostolorum apostola (Apostołka apostołów).

Decyzja o podniesieniu do rangi święta celebracji liturgicznej Świętej Marii Magdaleny stanowi wezwanie, aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, jak wyjaśnia Arcybiskup Arthur Roche, Sekretarz Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ewangelia według św. Jana 20, 11-18:

"Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"». Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział»."

Niżej przedstawiamy teksty św. Josemarii, aby móc rozważać postać tej świętej.

Teksty świętego Josemarii

Jakże słuszne jest rozumowanie pewnego księdza, który tak nauczał: “Jezus przebaczył mi całe mnóstwo grzechów pomimo mojej niewdzięczności — cóż za wspaniałomyślność! I jeśli Marii Magdalenie zostało wybaczone wiele grzechów, gdyż bardzo kochała, to jakże wielki dług miłości ciąży na mnie, któremu wybaczył jeszcze więcej!”.

Bądź odważny. Powiedz, że szalejesz za Nim bardziej niż Maria Magdalena, niż Teresa i Mała Tereska, że masz na Jego punkcie większego bzika niż Augustyn i Dominik, i Franciszek, niż Ignacy i Franciszek Ksawery.

Jezu, pozwól mi dojść aż do szaleństwa i heroizmu! Dzięki Twojej łasce, Panie, choćbym miał umrzeć dla Ciebie, już Cię nie opuszczę.

Kuźnia, 210

Tron chwały jest już gotowy dla Jezusa Nazareńskiego, Króla Żydowskiego. Ani ty, ani ja nie widzimy, żeby zwijał się z bólu, gdy przybijają Go do Krzyża. Cierpiąc, ile człowiek tylko jest w stanie wycierpieć, wyciąga ramiona w geście Wiekuistego Kapłana.

Żołnierze biorą Jego święte szaty i dzielą na cztery części. Aby jednak nie rozdzierać tuniki, rzucają o nią losy, do kogo ma należeć. Tak oto raz jeszcze wypełniają się słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię (J 19,23-24).

Już podniesiono Go w górę...A u stóp Krzyża, blisko swego Syna stoi Matka...i Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. I Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Ecce mater tua! — Oto Matka twoja! (J 19,25-27). Daje nam swoją Matkę, aby była naszą Matką.

Wcześniej dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić (Mt 27,34).

Teraz odczuwa pragnienie...pragnie, miłości, dusz.

Consummatum est — Wszystko wykonało się (J 19,30).

Popatrz, niemądra dziecino: wszystko to...wszystko to wycierpiał Jezus za ciebie...i za mnie. Czy teraz potrafisz powstrzymać się od płaczu?

Różaniec Święty, 10

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić martwe ciało Jezusa. Wczesnym rankiem następnego dnia po wschodzie słońca przychodzą do grobu (Mk 16,1-2). I u wejścia ze zdumieniem stwierdzają, że nie ma tam ciała naszego Pana. Młodzieniec w bieli mówi do nich: Nie bójcie się! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Nazareńskiego: Non est hic, surrexit enim sicut dixit — Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział (Mt 28,5).

Zmartwychwstał! Jezus zmartwychwstał! Nie ma Go już w grobie. Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią.

Ukazał się swojej Najświętszej Matce. Ukazał się Marii Magdalenie, którą porwała miłość do Chrystusa. Ukazał się Piotrowi i pozostałym Apostołom. A także tobie i mnie, którzy jesteśmy Jego uczniami i bardziej szaleni niż Maria Magdalena — jakież to rzeczy powiedzieliśmy Mu!

Obyśmy nigdy nie umarli przez grzech; oby nasze duchowe zmartwychwstanie trwało na wieki. Ale zanim skończy się dziesiątek różańca, ucałujesz Jego zranione stopy...a ja, odważniejszy, ponieważ większe ze mnie dziecko, dotknę ustami otwartej rany w Jego boku.

Różaniec Święty, 11

Nie proś Jezusa o odpuszczenie wyłącznie twoich win, nie kochaj Go tylko swoim sercem...

Wynagradzaj Mu za wszystkie zniewagi już wyrządzone, wyrządzane obecnie i te, które będą wyrządzane w przyszłości... Kochaj Go całą siłą wszystkich serc, wszystkich ludzi, którzy Go najbardziej kochali.

Bądź odważny. Powiedz, że szalejesz za Nim bardziej niż Maria Magdalena, niż Teresa i Mała Tereska, że masz na Jego punkcie większego bzika niż Augustyn i Dominik, i Franciszek, niż Ignacy i Franciszek Ksawery.

Droga, 402

"Następnie — czytamy w ósmym rozdziale Ewangelii św. Łukasza — wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały udzielając ze swego mienia”. Przepisuję te słowa. I proszę Boga, aby — jeśli któraś z kobiet to przeczyta — zapałała pełną skuteczności świętą zazdrością.

Droga, 981