Święto Katedry Świętego Piotra

W ciągu 2 tysięcy lat historii, w Kościele zachowuje się sukcesję apostolską. I, wśród Apostołów, sam Chrystus w sposób szczególny wybrał Szymona: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Piotr przeprowadza się do Rzymu czyniąc go stolicą apostolską.

Teksty do modlitwy

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie» (Mt 16,17-19)

Rzym, stolica apostolska

Od dwóch tysięcy lat Kościół zachowuje sukcesję apostolską. (…) I, między Apostołami, sam Chrystus uczynił Piotra obiektem specjalnego wyboru: ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój (Mt 16,18). Ja prosiłem za tobą, dodaje także, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony, utwierdzaj swoich braci (Łk 22,32). Piotr przenosi się do Rzymu, czyniąc go siedzibą Wikariusza Chrystusowego. Dlatego też Rzym jest tym miejscem gdzie najpełniej unaocznia się sukcesja apostolska, dlatego właśnie przez antonomazję, zwie się go Stolicą Apostolską.

Kochać Kościół, 29

Wspaniała pasja

Przyczyniamy się do tego, aby uczynić apostolskość bardziej widoczną dla wszystkich oczu, okazując z największą wiernością jedność z Papieżem, która jest jednością z Piotrem. Miłość do Biskupa Rzymu powinna być naszą piękną namiętnością ponieważ w nim widzimy Chrystusa. Jeżeli obcujemy z Panem w modlitwie, będziemy kroczyć ze spojrzeniem nieskrępowanym, które pozwoli nam poznawać działanie Ducha Świętego, także w wydarzeniach, których czasem nie rozumiemy albo które powodują nasz płacz lub ból.

Kochać Kościół, 30

Zawsze bardziej “rzymscy”

Kościół Katolicki jest rzymski. Rozsmakowuję się w tym słowie: „rzymski!” Czuję się bardzo rzymski, bo rzymski oznacza uniwersalny, katolicki; ponieważ prowadzi mnie do czułej miłości do Papieża, il dolce Cristo in terra, jak lubiała powtarzać Święta Katarzyna ze Sieny, którą uważam za moją ulubioną przyjaciółkę.

Lojalność wobec Kościoła (4 VI 1972),4

Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Bruzda, 353

Dla wszystkich ludzi

Maryja nieustannie buduje Kościół, jednoczy go, podtrzymuje jego spoistość. Trudno jest posiadać autentyczne nabożeństwo do Matki Bożej i nie czuć się bardziej związanym z pozostałymi członkami Ciała Mistycznego, bardziej zjednoczonym z jego widzialną głową, Papieżem. Dlatego lubię powtarzać: omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! - wszyscy z Piotrem do Jezusa przez Maryję! A uznając się za część Kościoła i za zaproszonych, by czuć się braćmi w wierze, odkryjemy w sposób głębszy braterstwo, jakie nas łączy z całą ludzkością. Kościół bowiem został posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów i do wszystkich ludów.

To Chrystus przechodzi, 139

Dla mnie po Najświętszej Trójcy i naszej Matce, Pannie Maryi, w hierarchii miłości następuje Papież. Nie mogę zapomnieć, że to Jego Świątobliwość Pius XII zatwierdził Opus Dei, kiedy ta droga duchowa niejednemu zdawała się herezją; jak również nie zapominam o tym, że pierwsze słowa uczucia i serdeczności, jakie usłyszałem w Rzymie w 1946 roku wypowiedział do mnie wówczas mons. Montini. Wrył się również w moją pamięć serdeczny i ojcowski urok Jana XXIII, którym promieniował za każdym razem, kiedy miałem okazję go odwiedzić. Kiedyś powiedziałem do niego : „w naszym Dziele wszyscy ludzie, katolicy czy też niekatolicy, znajdowali zawsze serdeczne miejsce: nie nauczyłem się ekumenizmu od Waszej Świątobliwości”... I Ojciec Święty Jan śmiał się wzruszony. Cóż chciałby Pan, abym Panu powiedział? Zawsze wszyscy Papieże żywili w stosunku do Opus Dei uczucie serdeczności i zrozumienia.

Rozmowy z Prałatem Escriva, 46