Sprawiedliwość i pokój zaczynają się w domu

Na każdym krańcu ziemi ludzie wierzący zanoszą dziś modlitwę, prosząc Pana o dar pokoju i o zdolność niesienia go w każde środowisko. W tym pierwszym dniu roku niech Pan pomoże nam razem kroczyć bardziej zdecydowanie drogami sprawiedliwości i pokoju. I rozpocznijmy to od swego domu!

Para borrar

1 stycznia 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

XLVII ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

ANIOŁ PAŃSKI

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i dobrego Nowego Roku!

Na początku nowego roku kieruję do was wszystkich życzenia pokoju i wszelkiego dobra. Moje życzenia są życzeniami Kościoła i chrześcijańskimi! Nie są związane z nieco magicznym i po trosze fatalistycznym sensem rozpoczynającego się nowego cyklu. Wiemy, że historia ma swoje centrum: Jezusa Chrystusa, wcielonego, który umarł i zmartwychwstał, który żyje wśród nas. Ma ona swój cel: Królestwo Boże, Królestwo pokoju, sprawiedliwości i wolności w miłości. Ma też moc, która ją porusza w kierunku tego celu – tą mocą jest Duch Święty. Wszyscy otrzymaliśmy Go w sakramencie Chrztu i to On pobudza nas do kroczenia naprzód drogą życia chrześcijańskiego, drogami dziejów, ku Królestwu Bożemu.

Duch ten jest mocą miłości, która zaowocowała w łonie Maryi Panny. I jest to ten sam Duch, który ożywia plany i dzieła wszystkich budowniczych pokoju. Tam, gdzie jest kobieta czy mężczyzna budujący pokój, tam też jest Duch Święty, pomagający im i pobudzający do czynienia pokoju. Dziś krzyżują się dwie drogi: uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Pokoju. Przed ośmioma dniami zabrzmiał głos aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom”. Dziś przyjmujemy go na nowo od Matki Jezusa, która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19), aby stał się on naszym zaangażowaniem w ciągu rozpoczynającego się roku.

Braterstwo

Temat obecnego Światowego Dnia Pokoju brzmi: „Braterstwo podstawą i drogą do pokoju”. Braterstwo – śladem moich poprzedników, poczynając od Pawła VI, rozwinąłem ten temat w rozpowszechnionym już orędziu, które dziś symbolicznie przekazuję wszystkim. U podstaw jest przekonanie, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego naszego Ojca Niebieskiego, jesteśmy częścią tej samej rodziny ludzkiej i dzielimy wspólne przeznaczenie. Wypływa stąd dla każdego odpowiedzialność za działanie, aby świat stał się wspólnotą braci, którzy szanują się nawzajem, akceptują w swych różnicach i troszczą się o siebie wzajemnie. Jesteśmy także powołani do uświadamiania sobie zjawisk przemocy i niesprawiedliwości w wielu częściach świata, które nie mogą pozostawić nas obojętnymi i biernymi: konieczne jest zaangażowanie wszystkich, by budować społeczeństwo prawdziwie bardziej sprawiedliwe i solidarne.

Co dzieje się w sercu człowieka?

Wczoraj otrzymałem list od pewnego pana, być może kogoś z was, który informując mnie o pewnej rodzinnej tragedii, wymieniał następnie wiele tragedii i wojen, dziejących się dziś w świecie. Zapytał mnie: co dzieje się w sercu człowieka, że dopuszcza się tego wszystkiego? I na końcu napisał: "Nadeszła chwila, aby się zatrzymać". Ja również uważam, że pora się zatrzymać na tej drodze przemocy i poszukiwać pokoju. Bracia i siostry: utożsamiam się ze słowami tego człowieka: co dzieje się w sercu człowieka? Co się dzieje w sercu ludzkości? Czas się zatrzymać!

Na każdym krańcu ziemi ludzie wierzący zanoszą dziś modlitwę, prosząc Pana o dar pokoju i o zdolność niesienia go w każde środowisko. W tym pierwszym dniu roku niech Pan pomoże nam razem kroczyć bardziej zdecydowanie drogami sprawiedliwości i pokoju. I rozpocznijmy to od swego domu! Od sprawiedliwości i pokoju w domu, wśród nas. Zaczyna się w domu, a następnie idzie się dalej, do całej ludzkości. Ale musimy zacząć w domu! Niech Duch Święty działa w sercach, niech rozproszy zamykanie się w sobie i zatwardziałość serca i niech udzieli nam łaski czułości w obliczu słabości Dzieciątka Jezus. Pokój bowiem wymaga siły łagodności, wolnej od przemocy siły prawdy i miłości.

W ręce Maryi, Matki Odkupiciela, złóżmy z dziecięcą ufnością nasze nadzieje. Tej, która rozciąga swoje macierzyństwo na wszystkich ludzi, powierzamy wołanie o pokój ludów uciemiężonych przez wojnę i przemoc, aby odwaga dialogu i pojednania przeważyła nad pokusami zemsty, przemocy i zepsucia. Prośmy Ją, aby Ewangelia braterstwa, głoszona i świadczona przez Kościół, mogła przemówić do każdego sumienia oraz obalić mury, które uniemożliwiają nieprzyjaciołom uznanie siebie za braci.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Papież Franciszek papież skierował te słowa do wiernych:

Bracia i siostry,

pragnę podziękować prezydentowi Republiki Włoskiej za życzenia, które skierował do mnie wczoraj wieczorem w swym Orędziu do Narodu. Z serca je odwzajemniam, prosząc o błogosławieństwo Pana dla narodu włoskiego, aby przez odpowiedzialny i solidarny wkład wszystkich mógł spoglądać w przyszłość z ufnością i nadzieją.

Pozdrawiam z wdzięcznością liczne inicjatywy modlitwy i zaangażowania na rzecz pokoju, pojawiające się we wszystkich częściach świata z okazji Światowego Dnia Pokoju. Wspominam zwłaszcza Marsz ogólnokrajowy, jaki odbył się wczoraj wieczorem w Campobasso z inicjatywy Włoskiej Konferencji Biskupiej, Caritas i Pax Christi. Pozdrawiam uczestników manifestacji "Pokój we wszystkich ziemiach", organizowanych w Rzymie i w wielu krajach przez Wspólnotę św. Idziego. A także rodziny z Ruchu Miłości Rodzinnej, które czuwały na modlitwie dzisiejszej nocy na Placu św. Piotra. Dziękuję! Dziękuję za tę modlitwę!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych tu pielgrzymów, rodziny, grupy młodzieży. Myślę zwłaszcza o "Śpiewakach Gwiazdy" - Sternsinger, a więc o dzieciach i dorastającej młodzieży, które w Niemczech i Austrii zanoszą do domów błogosławieństwo Jezusa i zbierają datki dla dzieci, którym brakuje niezbędnych rzeczy. Dziękuję za wasze zaangażowanie! I pozdrawiam także przyjaciół i wolontariuszy z organizacji Fraterna Domus.

Wszystkim życzę roku pokoju w łasce Pana i z macierzyńską opieką Maryi, którą dziś czcimy jako Matkę Bożą. Co byście powiedzieli, gdybyśmy pozdrowili Ją teraz, wołając trzykrotnie: "Święta Matko Boża"? Wszyscy razem: Święta Matko Boża! Święta Matko Boża! Święta Matko Boża! Dobrego początku roku, smacznego i do widzenia!