Rozpoczął się Rok Miłosierdzia

8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Ojciec Święty otworzył Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra inaugurując Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Papież

8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, po Mszy Świętej odprawionej na Placu Świetego Piotra Ojciec Święty otworzył Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra inaugurując tym samym Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, w którym oczekuje od nas, "abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga."

W Bulli Misericordiae Vultus Papież Franciszek pisze, że "są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym."

W tym Roku Świętym "jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie."

Podczas homilii poprzedzającej otwarcie Drzwi Świętych powiedział m.in.: "Ten Nadzwyczajny Rok jest także darem łaski. Przekroczenie tych Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. On jest Tym, który nas szuka! On jest Tym, który wychodzi nam na spotkanie! Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim się twierdzi, że grzechy są karane Jego sądem, nie stawiając natomiast na pierwszym miejscu, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie (por. Augustyn, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Tak, właśnie tak to się dzieje. Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd a w każdym przypadku sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia. Przejście przez Drzwi Święte sprawi zatem, że poczujemy się uczestnikami tej tajemnicy miłości, czułości. Porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo nie przystoją one temu, kto jest kochany; żyjmy raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia."

Więcej informacji na stronie internetowej Jubileuszu Miłosierdzia.