Różaniec Święty

Pisma

Tę krótką książeczkę św. Josemaría napisał całą za jednym razem, w pewien grudniowy poranek 1931 roku, po odprawieniu Mszy Świętej. Przelewał na jej strony pewien sposób rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi oraz miłosnego i pobożnego odmawiania Różańca. Została ona przetłumaczona na dwadzieścia trzy języki i wydana ponad sto razy. Jest to liczba, która mówi sama za siebie o jej mocnym wpływie duchowym na miliony osób z całego świata.

«Muszę zdradzić memu Czytelnikowi pewien sekret - czytamy we wstępie -, który pozwoli mu, być może, wejść na drogę, jaką mamy podążać z woli Chrystusa. Mój przyjacielu, jeżeli chcesz być wielkim... stań się małym. Ażeby zaś stać się małym, musisz wierzyć, tak jak wierzą dzieci, kochać, tak jak kochają dzieci, oddać się w opiekę, tak jak to czynią dzieci... wreszcie modlić się, tak jak modlą się dzieci. Trzeba tak właśnie postępować, aby osiągnąć to, o czym chcę Ci teraz powiedzieć. Początkiem drogi, u kresu której odnajdziesz siebie całkowicie zatopionego w miłości do Jezusa, jest ufna miłość do Maryi».

Na stronach tej książki, o wysokiej jakości literackiej, św. Josemaría odkrywa przed nami swoja duszę. Kończą się one przyjacielską radą, napisaną w ciepłym, serdecznym tonie: «Mój przyjacielu, wyjawiłem ci zaledwie część sekretu. Resztę powinieneś odkryć sam z Bożą pomocą. Zdobądź się na odwagę. I bądź wierny. Stań się mały. Pan Bóg ukrywa się przed pysznymi, a ukazuje skarby swojej łaski pokornym. I nie przejmuj się, jeżeli podczas twych własnych rozważań pojawią się uczucia czy wyrwą się słowa zbyt odważne, czy też wręcz dziecinne. Jezus tego właśnie oczekuje od Ciebie, a Maryja cię wesprze. Gdy będziesz odmawiał Różaniec w ten oto sposób, nauczysz się dobrze modlić».