Przesłanie Papieża o św. Josemaríi Escrivie de Balaguer

Przy okazji Międzynarodowego Kongresu poświęconego św. Josemaríi Escrivie de Balaguer i jego myśli teologicznej, Sekretarz Stanu abp Pietro Parolina przesłał do Prałata Opus Dei telegram z pozdrowieniami i błogosławieństwem od Papieża Franciszka.

Ordenar

Prałat Opus Dei (w prawo) z ks. Fernando Ocárizem

Przy okazji Międzynarodowego Kongresu poświęconego św. Josemaríi Escrivie de Balaguer i jego myśli teologicznej Sekretarz Stanu abp Pietro Parolina przesłał do Prałata Opus Dei telegram, w którym przekazuje pozdrowienia i błogosławieństwo od Papieża Franciszka.

Przekazujemy polskie tłumaczenie telegramu :

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Javier Echevarría:

Przy okazji Międzynarodowego Kongresu poświęconego “św. Josemaríi Escrivie de Balaguer i jego myśli teologicznej” zorganizowanego na zakończenie Roku Wiary przez Papieski Uniwersytet Św. Krzyża, instytucję akademicką powstałą z jego natchnienia, Jego Świątobliwość Franciszek kieruje do wszystkich swoje gorące pozdrowienia, pragnąc, by cenny przykład życia kapłańskiego świętego Założyciela, prekursora Soboru Watykańskiego II jeśli chodzi o głoszenie powszechnego powołania do świętości odnowi u wszystkich wiernych wielkiej rodziny Opus Dei pewność wiary w to, że każdy wierny na mocy chrztu, który go wszczepia w Chrystusa, jest wezwany do świętości i do udziału w dziele zbawienia ludzkości poprzez wypełnianie swoich codziennych zadań.

Jego Świątobliwość, wspominając odwieczną prawdę głoszoną słowem i życiem przez św. Josemaríę - o tym, że owocność apostolstwa zależy przede wszystkim od modlitwy oraz intensywnego i stałego życia sakramentalnego - polecając swoją osobę i posługę waszej modlitwie i prosząc Ducha Świętego, by udzielił wam swojego światła i uczynił wasze rozważania owocnymi, udziela Waszej Magnificencji i wszystkim wykładowcom upragnionego Apostolskiego Błogosławieństwa, którym obejmuje wszystkich obecnych i wszystkich uczęszczających do tej uczelni.