Prałat w Portugalii - 4-8 lipca

W sobotę 8 lipca ks. prał. Fernando Ocariz zakończył swój pobyt w Portugalii.

Prałat
Opus Dei - Prałat w Portugalii - 4-8 lipca

8 lipca

7 lipca

W swym przed ostatnim dniu pobytu w Portugalii, Prałat Opus Dei spotkał się z licznymi grupami osób w audytorium Fundação Cupertino de Miranda w Oporto. Ks. prał. Fernando Ocáriz przypomniał o konieczności umieszczenia Jezusa Chrystusa w centrum naszego życia chrześcijańskiego i w samym jądrze działania ewangelizacyjnego.

We wszystkich sytuacjach niech "nasze reakcje będą reakcjami Jezusa". Jak do tego dojść? “Modlitwą i Eucharystią, bo w Eucharystii przemieniamy się w to, co otrzymujemy".

Jeden z uczestników zapytał, jak sprawić, aby różnica zdań w kierowaniu inicjatywami apostolskimi lub charytatywnymi nie niszczyła jedności. Prałat przypomniał, że jedność jest wielką wartością, jest znakiem życia, że trzeba o nią się modlić, bo jest Bożym darem. Powtórzył radę św. Josemarii: “Lepiej uzyskać rozwiązanie średnio dobre, niż ranić miłość”. Tak uczy przysłowie "lepsze jest wrogiem dobrego”. W sytuacjach, w których ryzykujemy utratę miłości, lepiej ulec i przyjąć rozwiązania zaproponowane przez innych.

Jedno pytanie dotyczyło zaproszenia papieża Franciszka, by wychodzić na peryferie świata. Ks. prał. Ocáriz zaznaczył, że istnieją peryferie nędzy materialnej, ale też nędzy duchowej, np. samotność, czasami nawet wewnątrz własnej rodziny, niewiedza, ignorancja. “Trzeba wszędzie tam iść”, przypomniał, że Ojciec Święty zachęcił go, a poprzez niego całe Dzieło, by "pilnować ogromne peryferie klasy średniej, tych, którzy żyją na styk, a niestety często są też daleko od Pana Boga", nie zapominając oczywiście o peryferiach materialnych.

Podczas wszystkich tych spotkań przypominał o prośbie Papieża, by modlić się za Niego i Jego intencje. Czytaj więcej po hiszpańsku

6 lipca

Rano ks. prał. Fernando Ocáriz w towarzystwie wikariusza regionalnego José Rafaela odwiedził w pałacu biskupim w Porto bp. Antónia Francisca dos Santos. Na terenie tej diecezji mieści się dom rekolekcyjny Enxomil.

Po południu spotkał się z kilkorgiem członków Opus Dei. Otrzymał od nich rakietę do tenisa - jest to sport, który Prałat uprawia - udekorowaną motywami portugalskimi. Wśród odwiedzających była Estera, jedna z trzech numerarii, które rozpoczęły pracę apostolską Opus Dei w Portugalii w 1951 r. oraz Elina, jedna z pierwszych członkiń portugalskich.

Z bp. António Francisco dos SantosPod wieczór miał spotkanie z liczną grupą w szkole Horizonte w miejscowości Gaia. Spotkał się także się z grupą promotorów budowy nowego budynku w Bradze dla klubu młodzieżowego Colina.

Wtorek 4 lipca

W styczniu, po kongresie wyborczym, ks. prał. Fernando Ocáriz podzielił się z wikariuszem regionalnym Portugalii swoim pragnieniem odwiedzenia Sanktuarium Fatimskiego w setną rocznicę objawień maryjnych.

Wczesnym popołudniem dotarł na miejsce razem z ks. José Rafaelem Espirito Santo, wikariuszem regionalnym tego kraju. Na miejscu pozdrowił małżeństwo Fernanda i Ritę oraz ich dzieci. Czekała na niego też mała grupa kapłanów oraz wiernych świeckich Opus Dei. W Capelinha pozostawił bukiet kwiatów u stóp figury Maryi. Pomodlił się pół godziny, potem zapalił trzy świece w intencjach Papieża, Kościoła i Dzieła. Dwie świece - jak widać na zdjęciach - miały napis Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam (Wszyscy z Piotrem do Jezusa przez Maryję). Na trzeciej świecy widniał tekst Consummati in unum (Mocno zjednoczeni). Potem pozdrowił młodzież, którą można zobaczyć na dołączonych zdjęciach. Pod koniec dnia dotarł do ośrodka Enxomil, gdzie w tych dniach będzie mieszkał.