Oddać życie kapłaństwu jest wspaniałą rzeczą

Ks. Armado Lasanta, Alberite, Hiszpania

Świadectwa

Wiele dobrego uczynił w moim życiu przykład św. Josemaríi, który zawsze mówił: po pierwsze - normy pobożności, obcowanie z Panem na modlitwie, odprawianie Mszy Świętej, dbałość o delikatność w stosunku do osób, opieka nad chorymi... Nauczyłem się od niego, jak ważne jest być zawsze radosnym i optymistycznym wśród przeciwności życiowych. Św. Josemaría mówił, że wszystko służy ku dobremu i on sam był mistrzem dobrego humoru.