Mów do Niego - sam na sam - że Go kochasz

Czerp siłę z dziecięctwa Bożego. Bóg jest Ojcem - twoim Ojcem! - pełnym czułości i nieskończonej miłości. - Nazywaj Go często Ojcem i mów do Niego - sam na sam - że Go kochasz, że Go bardzo kochasz, że czujesz się dumny i silny, gdyż jesteś Jego dzieckiem. Mały mój przyjacielu, powiedz Mu: Jezu, skoro wiem, że Cię kocham i że Ty mnie kochasz, reszta nie ma dla mnie znaczenia: wszystko jest w porządku.

Teksty do modlitwy

Czerp siłę z dziecięctwa Bożego. Bóg jest Ojcem - twoim Ojcem! - pełnym czułości i nieskończonej miłości.- Nazywaj Go często Ojcem i mów do Niego - sam na sam - że Go kochasz, że Go bardzo kochasz, że czujesz się dumny i silny, gdyż jesteś Jego dzieckiem.

Kuźnia, 331

"Synowstwo Boże" Mariety Quesady.

Mały mój przyjacielu, powiedz Mu: Jezu, skoro wiem, że Cię kocham i że Ty mnie kochasz, reszta nie ma dla mnie znaczenia: wszystko jest w porządku.

Kuźnia, 335

Mów do Niego: nie widzę, Jezu, ani jednego świeżego kwiatka w moim ogrodzie: wszystkie mają plamy... , zdaje się, że wszystkie straciły kolory i woń. Biada mi! Tarzam się ustawicznie w brudzie, w ziemi - właśnie tak! To jest dla mnie odpowiednie miejsce. - W ten sposób - jeśli się upokorzysz - On zwycięży w tobie a ty osiągniesz zwycięstwo.

Kuźnia, 606

Powiedz Mu: Ecce ego quia vocasti me! — Oto jestem, boś mnie wezwał!

Droga, 984

Dobra dziecino: mów Jezusowi wielekroć w ciągu dnia: kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię...

Droga, 878

Bądź odważny

Dziecko, mów Jezusowi: nie zadowolę się niczym innym, co jest mniejsze od Ciebie.

Kuźnia, 352

Nie proś Chrystusa wyłącznie o odpuszczenie twoich własnych win, nie kochaj Go tylko swoim sercem... Ofiaruj Mu zadośćuczynienie za wszystkie obrazy już zadane, zadawane obecnie i które będą zadawane w przyszłości... Kochaj Go całą siłą wszystkich serc, wszystkich ludzi, którzy Go najbardziej kochali. Bądź odważny: powiedz, że jesteś dla Niego bardziej szalony niż Maria Magdalena, niż Teresa i mała Tereska..., bardziej narwany niż Augustyn, i Dominik, i Franciszek... niż Ignacy i Franciszek Ksawery.

Droga, 402

- A jeśli kiedyś nie będziesz wiedział, jak zwracać się do Niego, ani co Mu powiedzieć, czy też nie odważysz się szukać Jezusa w sobie, zwróć się do Maryi, tota pulchra - całkowicie czystej, cudownej - by się Jej zwierzyć: Pani, Matko nasza, Pan chciał, abyś Ty swoimi rękami pielęgnowała Boga. Naucz mnie, naucz nas wszystkich obcować z twym Synem!

Kuźnia, 84

Podczas Mszy świętej

Powiedz Panu, że odtąd ilekroć będziesz odprawiał bądź uczestniczył we Mszy Świętej i udzielał bądź przyjmował Sakrament Eucharystii, będziesz to czynił z ogromną wiarą, z gorejącą miłością, jakby to było po raz ostatni w twoim życiu.- I żałuj za swoją dawną opieszałość.

Kuźnia, 829

Św. Josemaría odprawia Mszę świętą.

Kiedy Go przyjmujesz, powiedz Mu: Panie, ufam Tobie; wielbię Cię, kocham Cię, pomnóż moją wiarę. Bądź oparciem dla mojej słabości, Ty, który w Eucharystii stałeś się bezbronny, aby być lekarstwem dla słabości ludzkich istot.

Kuźnia, 832

Mów do Niego: Panie, pragnę jedynie tego, czego Ty chcesz. Nie dawaj mi nawet tego, o co w tych dniach Cię proszę, gdyby to choćby na milimetr miało oddalić nie od Twojej Woli.

Kuźnia, 512

Proś Ojca, Syna i Ducha Świętego i Matkę swoją, aby ci pomogli poznać siebie samego i zapłakać nad tym ogromem brudu, który przewalił się przez ciebie, pozostawiając, ach, jakże wielki osad... - A jednocześnie, nie tracąc sprzed oczu własnej nędzy, powiedz Mu: użycz mi, Jezu, miłości jako oczyszczającego ognia, w którym moje biedne ciało, moje biedne serce i moja biedna dusza zetleją, pozbywając się całej ziemskiej nędzy... I kiedy będzie już puste całe moje jestestwo, napełnij je Sobą, abym nie przywiązywał się do niczego na tym padole, aby podtrzymywała mnie zawsze Miłość.

Kuźnia, 41

Kiedy pojawiają się trudności

Nieraz Krzyż zjawia się nagle przed nami, chociaż go nie szukamy: to Chrystus pyta o nas. I choć serce się przed tym Krzyżem wzdraga — bo nie oczekiwany, tym bardziej wydaje się posępny — nie dawaj swemu sercu pocieszenia. Lecz kiedy będzie go żądało, powiedz mu — pełen szlachetnego współczucia — cicho, jakby w zaufaniu: Serce me, serce, na Krzyż, na Krzyż!

Droga Krzyżowa, V Stacja, 5

Teraz kiedy dla nas Krzyż stał się czymś poważnym, kiedy nam ciąży, Jezus stara się napełnić nas pokojem: staje się naszym Cyrenejczykiem, aby ten ciężar okazał się lekki. Mów więc do Niego pełen ufności: Panie, a cóż to za Krzyż? Krzyż bez krzyża! Od tej pory, ponieważ już wiem, że trzeba zawierzyć się Tobie, przy Twojej pomocy, takie zawsze będą wszystkie moje krzyże.

Kuźnia, 764

Nie mów Jezusowi, że pragniesz pocieszenia w modlitwie. — Jeśli ci go użyczy, podziękuj Mu. — Mów Mu zawsze, że pragniesz wytrwałości.

Droga, 100

Mimo wszystko z zaufaniem

Jaką siłę daje dziecku Bożemu takie poczucie bliskości Ojca! Dlatego — cokolwiek się stanie — jestem silny i bezpieczny przy Tobie, Panie i Ojcze mój, który jesteś moją skałą i mocą.

Bóg jest miłościwym obserwatorem całego naszego dnia, przewodniczy naszej intymnej modlitwie. I ty, i ja, — powtarzam ci to raz jeszcze — musimy Mu zaufać, jak ufamy bratu, przyjacielowi, ojcu. Powiedz Mu — jak ja Mu to teraz mówię — że wszystek jest samą Wielkością, wszystek samą Dobrocią, wszystek samą Miłością, dlatego chcę Cię, Boże, miłować z całego serca. I dodaj: pomimo mego nieokrzesania, mimo tych moich biednych rąk ubrudzonych kurzem tego świata.

W ten właśnie sposób, prawie nieświadomi, będziemy stąpać po śladach Bożych zdecydowanym i mocnym krokiem. Odczujemy głęboko w naszych sercach, że gdy się jest blisko Pana, słodkimi stają się też ból, wyrzeczenie, cierpienie. Jaką siłę daje dziecku Bożemu takie poczucie bliskości Ojca! Dlatego — cokolwiek się stanie — jestem silny i bezpieczny przy Tobie, Panie i Ojcze mój, który jesteś moją skałą i mocą.

Przyjaciele Boga, 246

Nadszedł dla nas dzień zbawienia, wieczności. Raz jeszcze dają się słyszeć nawoływania Boskiego Pasterza, te serdeczne słowa: vocavi te nomine tuo - wezwałem cię po imieniu. Jak matka nasza, On wzywa nas po imieniu. Co więcej: w Jego brzmieniu serdecznym, zdrobniałym, jak w rodzinie. Wzywa właśnie tam, w głębi duszy, i należy mu odpowiedzieć: ecce ego, quia vocasti me . - Oto jestem, ponieważ mnie wołałeś. Jestem zdecydowany, by tym razem czas nie upłynął niczym woda po rzecznych kamieniach, nie pozostawiając śladu.

Kuźnia, 7

Kiedy przyjmujesz Pana w Eucharystii, dziękuj Mu z głębi serca za to, że w swej dobroci zechciał być z tobą. Czyż nie zastanawiałeś się nad tym, że upłynęły całe wieki, zanim przyszedł nareszcie Mesjasz? Patriarchowie i Prorocy wraz z całym ludem Izraela błagali: ziemia jest spragniona, Panie, przybądź! - Oby takie było twoje miłosne czekanie!

Kuźnia, 991