Módlmy się za zbliżający się Synod

4 października 2015 r. rozpocznie się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat "Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym". Przedstawiamy modlitwę Papieża Franciszka zaproponowaną w intencji przygotowania tego synodu.

Papież

4 października 2015 r. rozpocznie się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat "Powołanie i misja rodziny w Kościele
i w świecie współczesnym".

Podczas audiencji z 25 marca br. Papież Franciszek zachęcał wszystkich do modlitwy: "Papież, kardynałowie, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, wierni świeccy — wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy za Synod. Tego potrzeba, nie gadaniny! Zachęcam do modlitwy również tych, którzy czują się dalecy lub nie są już do tego przyzwyczajeni.Ta modlitwa za Synod poświęcony rodzinie jest dla dobra wszystkich."

"Kościół jak matka nigdy nie opuszcza rodziny, nawet wtedy, gdy jest ona poniżana, raniona i na wiele sposobów upokarzana. Nawet wtedy, gdy popada
w grzech bądź oddala się od Kościoła; zawsze będzie czynił wszystko, by ją otoczyć troską i uzdrowić, zachęcić do nawrócenia i pojednać z Panem.

Jeśli zatem to jest jego zadaniem, jasno widać, jak wiele modlitwy Kościół potrzebuje, aby mógł w każdym czasie tę misję wypełnić! Modlitwy pełnej miłości
do rodziny i do życia. Modlitwy, która potrafi cieszyć się z tymi, którzy się cieszą,
i cierpieć z tymi, którzy cierpią."

Z tej okazji zostały rozdane obecnym wizerunek Świętej Rodziny z modlitwą ułożoną przez Papieża Franciszka, który zachęcał, by mieć ją przy sobie: "byście w najbliższych miesiącach mogli często ją odmawiać, ze świętym naleganiem, jak nas prosił Jezus".

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie

w was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza

przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

oby przyszły Synod Biskupów

mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Więcej informacji:

Przemówienie Papieża Franciszka na zakończenie obrad Nadzwyczajnego Synodu poświęconego rodzinie z 2014 r.

Relacja z Nadzwyczajnego Synodu z 2014 r."Wyzwania pastoralne rodziny
w kontekście ewangelizacji" - w języku angielskim

Instrumentum laboris na Synod w październiku 2015 r. - w języku angielskim