Klub "Potok" w Warszawie

Klub Potok jest miejscem w Warszawie, gdzie organizowane są zajęcia pozaszkolne dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat. Celem jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju, dyktowanego przez młodzieńczy entuzjazm.

W Polsce: Inicjatywy

Korzystając z atmosfery wolności i szacunku dla osobowości każdego, w Klubie Potok można poszerzyć swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności, zawrzeć wiele przyjaźni, pogłębić swoją wiarę, otworzyć się na innych, sensownie spędzić swój czas.

Nie można sobie wyobrazić Potoku bez rodziców. Jest sprawą zasadniczą, by formacja, której się udziela w Klubie była zgodna z tym, co chłopcy otrzymują w domu. Nie chodzi o to, by zostawić wychowanie dzieci opiekunom Klubu: to zadanie pozostaje pełną odpowiedzialnością rodziców, chociaż korzystają z pomocy Klubu.

Proponowane działalności mają na celu motywowanie do nauki i pracy nad sobą oraz pogłębianie zainteresowań w wybranych dziedzinach. Nauka jest w Klubie najważniejsza. Klub nie jest po to, by w nim tracić czas. Można spędzić dwie godziny na nauce pod opieką studentów, których zawsze można poprosić o wytłumaczenie jakiegoś zadania lub zagadnienia. Potem przychodzi pora na pogłębianie zainteresowań: radio, modelarstwo, teatr, gitara, tworzenie stron internetowych...

Zajęcia dla gimnazjalistów

Klub organizuje również wyjazdy zimą i latem, zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych oraz zajęcia wolontariatu: odwiedziny w szpitalach, w domach starców, troska o biednych, niepełnosprawnych, itp.

Ci, którzy tego zechcą szukają rady u księży z Prałatury Opus Dei, instytucji Kościoła Katolickiego, która zapewnia klubowi opiekę duszpasterską.