Forum Univ 2017

Jak co roku podczas Wielkiego Tygodnia studenci z całego świata zbierają się w Rzymie na Forum Univ. Uczestnicy tegorocznej 49. edycji pochodzą ze 150 uczelni.

Nowości


Forum Univ 2017 to spotkanie studentów pochodzących z całego świata, pragnących przeżyć Wielki Tydzień blisko Papieża. W tym roku zastanawiać się będą także nad zagadnieniami: „Świat w ruchu” oraz „Kształtując przyjazny świat”.

Audiencja u Papieża

W środę 12 kwietnia młodzież będzie uczestniczyć w generalnej audiencji u Ojca Świętego.

Przewodnicząca Univ, Sofia Maruri, Urugwajka, tłumaczy: „Życie wokół nas wciąż się zmienia, a ostatnio wydaje się nawet przyśpieszać coraz bardziej. Mobilność pracy, coraz mocniejsze tempo, sieci społecznościowe… wszystko kręci się coraz szybciej”.

To spotkanie pomaga młodym ludziom nauczyć się Rzymu (św. Jan Paweł II, Dar i tajemnica)

„Ciągła tymczasowość i prowizoryczność wpływa na uczucia oraz ogólne nastawienie do życia. Powstaje pytanie, czy w ogóle istnieje jeszcze coś trwałego, coś w co warto się angażować? Masowe migracje ludzi: ucieczka od horrorów, nadzieja na odnalezienie pokoju, poszukiwanie stabilizacji. Ale przecież zauważamy też ruchy tych, którzy angażują się by przyjąć innych, by dać im pokój, by budować stabilny świat”.Sofía Maruri, przewodnicząca Forum UNIV 2017

Forum Univ 2017 przewiduje konferencje, panele dyskusyjne itp. Wezmą w nim udział między innym: Elisabeth Anne Delgado, założycielka Kinderenergy; Susanne Kummer, twórca AMAL, José Luis Orihuela, członek Centre for Internet Studies and Digital Life oraz profesor Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Navarry; Dwight Duncan, członek Fondo Pro-Life Legal Defense; Benedict Rogers, specjalista prawach człowieka w krajach Azji.

Forum Encuentro Romano w tym roku ma jako temat „Kształtując przyjazny świat” oraz „Innowacyjność w projektach społecznych”. Będzie to przestrzeń dla prezentacji pomysłowych wolontariatów oraz inicjatyw na rzecz potrzebujących.Prałatura Opus Dei organizuje zajęcia formacji chrześcijańskiej, które towarzyszą Forum. To spotkanie pomaga młodym ludziom „nauczyć się Rzymu” (św. Jan Paweł II, Dar i tajemnica) dzięki dotknięciu miejsc, w których od dwóch tysięcy lat odnaleźć można ślady historii Kościoła.