Droga

Pisma

«Czytaj te rady bez pośpiechu. Zastanawiaj się nad tymi rozważaniami w skupieniu. Są to sprawy, które szepczę Ci na ucho, jak przyjaciel, brat, ojciec, a zwierzeń tych wysłuchuje Bóg». Tymi słowami zaczyna się Droga, najbardziej znana i najbardziej popularna książka św. Josemaríi.

Dziełko to uważane jest przez wielu autorów za klasykę literatury duchowej. Zostało wydane po raz pierwszy w roku 1939. W jego skład weszły, opracowane na nowo, „Rozważania duchowe", publikacja, która pojawiła się drukiem kilka lat wcześniej.

Droga składa się z 999 punktów do osobistych rozważań. Porusza różne aspekty życia chrześcijańskiego: mówi o charakterze, apostolstwie, modlitwie, pracy oraz cnotach.

Św. Josemaría pisze we wstępie: «Dotknę twoich wspomnień, aby wywołać jakąś myśl, która cię poruszy; a wówczas poprawisz twoje życie i wejdziesz na drogę modlitwy i Miłości. I w końcu staniesz się duszą wartościową».

W roku 1966, podczas wywiadu udzielonego Le Figaro, Autor w następujący sposób streścił proces opracowania Drogi: «W 1934 roku napisałem większą część tej książki, streszczając moje doświadczenie kapłańskie dla wszystkich dusz, z którymi obcowałem, niezależnie od tego, czy były to osoby z Opus Dei czy też nie. Nie podejrzewałem, że w trzydzieści lat później osiągnie ona tak wielki nakład - miliony egzemplarzy w wielu językach».

Polecał, by Drogę czytano «z mimimum ducha nadprzyrodzonego, życia wewnętrznego i pragnień apostolskich. Nie jest to kodeks człowieka czynu. Stara się być książką, która prowadzi do miłości Boga i służby wszystkim ludziom».