Condoray. Ośrodek Szkoleniowy dla Kobiet

Integralny rozwój kobiet wiejskich w Cañete, Peru

Inicjatywy społeczne

W lipcu 1974 r. św. Josemaría Escriva odwiedził Dolinę Cañete w Peru i odbył szereg nieoficjalnych i towarzyskich spotkań z mieszkańcami pracującymi na roli.

Condoray działa od 1963 r. Jest to, położony 145 km od Limy, ośrodek szkoleniowy dla kobiet, którego celem jest szkolenie ludzi, którzy będą mogli wnieść wkład w rozwój innych rodzin z Doliny Cañete. Św. Josemaría powiedział w Condoray między innymi: „Musimy pracować radośnie, z entuzjazmem. Możecie tak robić po części dlatego, że zarabiacie i utrzymujecie rodziny, ale głównie by cieszyć Boga, gdyż praca jest modlitwą, praca uszlachetnia pracownika”.

Oświata drogą do trwałego rozwoju

Głównym źródłem dochodu w Dolinie Cañete jest rolnictwo. 71,6 % domostw nie ma nawet podstawowych warunków sanitarnych. Życie mieszkańców tej doliny jest ciężkie, nierzadko się zdarza, że bardzo młoda dziewczyna obarczona zostaje odpowiedzialnością utrzymania rodziny, wychowania młodszego rodzeństwa i troski o starsze. Te dziewczęta i kobiety na ogół nie mają możliwości szkolenia zawodowego. Choć 40 % pracujących to kobiety, z powodu braku kwalifikacji tylko 9% otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie.

Z powyższych przyczyn głównym celem Condoray jest podniesienie poziomu w sferze ludzkiej, socjalnej i duchowej kobiet – pracowników rolnych . Condoray oferuje ogólne szkolenie mające na celu całościowy i stopniowy rozwój, jak też pomoc kobietom w odkrywaniu wartości ich życia i pracy, którą wykonują.

By to osiągnąć, Condoray prowadzi wiele różnorakich kursów i programów dla kobiet, które staną się instruktorkami w swoich własnych osadach. Kursy te obejmują podstawową umiejętność czytania i pisania, wychowania dzieci, podstawowe szkolenie zawodowe, żywienie, higienę i podstawy opieki zdrowotnej, wykształcenie w zakresie zdrowia i żywienia dzieci. Oferowane są także trzyletnie kursy techniczne dla młodszych dziewcząt, przygotowujące do zawodu sekretarki wyższego stopnia, do zarządzania hotelami i pracy w księgowości.

Instruktorki wiejskie

Instruktorki wiejskie są w założeniach Condoray najważniejsze. Są to wiejskie kobiety, które po skończonym szkoleniu wracają do swoich wsi, by pomóc innym kobietom sprostać problemom w rodzinie, nauce i środowisku społecznym. Dzięki pracy wiejskich instruktorek można dotrzeć do każdej wsi z programem rozwojowym i dopasować go do miejscowych potrzeb. Oznacza to, że praca społeczna prowadzona w Condoray może być zwielokrotniona. Aktualnie 56 instruktorek pracuje w 18 osadach w Dolinie Cañete.

Dzięki wiejskim instruktorkom nastąpiła także wielka zmiana w systemie społecznym Doliny Cañete. Tradycyjnie kobiety nigdy nie brały udziału w sprawach wspólnoty ani nie miały wpływu na podejmowanie decyzji. Teraz kobiety przejęły wiodące role w swoich wsiach i pomogły innym kobietom polepszyć życie rodzinne, społeczne i wiedzę. Kobiety założyły świetlice, pracownie krawieckie, wspólne kuchnie, parki, place zabaw dla dzieci, działki rodzinne itp.

Ponad 20 tysięcy kobiet pracujących na roli wzięło udział w rozmaitych programach na temat rozwoju wsi i ponad 7 tysięcy dziewcząt odbyło praktyczne kursy i dalsze szkolenia i poszło

do pracy w miejscowych firmach lub założyło własne zakłady pracy.

Dalsze informacje: www.condoray.edu.pe