Być sobą - jak zbudować szczęśliwą osobowość

Seria "Kształtowanie charakteru" składa się na książkę pod tytułem "Być sobą - jak zbudować szczęśliwą osobowość". Wydawca: Wenceslao Vial.

Kształtowanie osobowości

Artykuły z serii "Kształtowanie charakteru" są skierowane do ludzi młodych. Poszczególne rozdziały funkcjonują samodzielnie. Mieszczą się na jednej kartce A4. Zachęcamy do drukowania i podawania dalej. Kliknij obrazek, aby pobrać PDF


Wstęp


1. Osobowość utożsamiona z Chrystusem

Dlaczego reaguję w taki sposób? Dlaczego taki jestem? Czy mogę się zmienić? Czasami zadajemy sobie takie pytania. Niekiedy stawiamy je wobec innych: dlaczego ta osoba jest taka? Wejdźmy głębiej w te pytania, mając na uwadze cel stawania się bardziej podobnymi do Chrystusa, pozwalając mu działać w naszym życiu.

<


2. Być bohaterem własnego życia

Nasza osobowość kształtuje się w miarę jak w sposób wolny podejmujemy decyzje, ponieważ działania człowieka powodują nie tylko zmiany w naszym otoczeniu, lecz wpływają także na nas samych. Chociaż czasami dzieje się to w sposób nie do końca świadomy, lecz powtarzanie aktów niesie za sobą nabywanie określonych nawyków lub przyjmowanie pewnej postawy wobec rzeczywistości.3. Zdrowa miłość własna

Pozytywne lub negatywne zdanie, jakie o sobie mamy, zależy od poznania samych siebie oraz od osiągania celów, które sobie stawiamy. Te ostatnie z kolei zależą w dużej mierze od ideału mężczyzny czy kobiety, jaki pragniemy osiągnąć, a który z kolei przedstawiany jest nam na różne sposoby, np. poprzez wychowanie otrzymane w domu, komentarze przyjaciół czy znajomych, światopogląd dominujący w określonym środowisku.
4. Charakter oparty na cnotach

Dojrzałość chrześcijańska oznacza samodzielne kierowanie własnym życiem, zadawanie sobie na serio – przed Bogiem – pytania o to, czego nam jeszcze brakuje. Rozpoczyna się wówczas walka o zdobycie cnót, w której nasze starania wspiera pomoc Boga.Australijska mistrzyni tenisa Charlotte Cooper 1900 r.

5. Spójność: budować wewnętrzny porządek6. Życie w dialogu z innymi

Ważną oznaką dojrzałości osobistej jest zdolność do dialogu i postawa otwartości objawiająca się serdecznym traktowaniem innych i szczerym pragnieniem nauczenia się czegoś od każdego człowieka.Częstym problemem utrudniającym słuchanie jest to, że podczas gdy druga osoba mówi, my przypominamy sobie coś związanego z tematem rozmowy i bardziej się skupiamy na wtrąceniu naszej kwestii, gdy tylko rozmówca zrobi przerwę.


7. Empatia: odczuwać z innymi


8. Wzrastać: projekt w ramach rodziny


9. Rodzina: najlepsza szkoła życia


10. Inni i ja: wiersze tego samego poematu


11. Dojrzały owoc tożsamości


Zakończenie