Audiencja z Ojcem Świętym Benedyktem XVI dla uczestników UNIVu

W środę 19 marca Ojciec Święty przyjął uczestników kongresu UNIV na audiencji w Bazylice Św. Piotra. Papież mówił po angielsku, hiszpańsku i włosku. Przytaczamy tłumaczenie słów Ojca Świętego.

Nowości: Benedykt XVI

Słowa powitania skierowane przez Papieża do studentów zgromadzonych w Bazylice Świętego Piotra. Środa, 19 marca, 2008 r.

Kliknij, by zobaczyć nagranie

[w języku angielskim]

Drodzy Przyjaciele,

Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli do Rzymu z licznych krajów i uczelni, by razem przeżywać wydarzenia Wielkiego Tygodnia i uczestniczyć w Międzynarodowym Kongresie UNIV.

Będziecie tu mogli korzystać z dobrodziejstw wspólnej modlitwy, kulturowego ubogacenia oraz wymiany wartościowych doświadczeń zdobytych przez was dzięki zaangażowaniu w działalność ośrodków formacji chrześcijańskich, które Prałatura Opus Dei organizuje w waszych licznych państwach i miastach.

[w języku hiszpańskim]

Wiecie o tym, że podjęcie poważnego, osobistego zobowiązania, inspirowanego wartościami Ewangelii, pozwala w sposób adekwatny odpowiedzieć na wielkie wyzwania naszych czasów.

Chrześcijanin wie, że istnieje nierozerwalne połączenie pomiędzy prawdą, etyką a odpowiedzialnością. Każdy rodzaj ekspresji w kulturze przyczynia się do kształtowania sumienia człowieka i zachęca go do ulepszania siebie w celu ulepszania społeczeństwa. W ten sposób człowiek czuje odpowiedzialność wobec prawdy, dla której służby powinien poświęcić swoją wolność osobistą.

Jest to z pewnością misja wymagająca zaangażowania. By ją wypełnić, chrześcijanin wezwany jest do podążania za Jezusem, pielęgnowania głębokiej przyjaźni z Chrystusem poprzez modlitwę i kontemplację.

Bycie przyjaciółmi Chrystusa i dawanie o Nim świadectwa – gdziekolwiek się znajdujemy – wymaga od nas sił do kroczenia pod prąd, pamiętając o słowach Pana: jesteście na tym świecie ale nie z tego świata (por. J 15:19).

Nie bójcie się więc, gdy jest to konieczne, odrzucić postawę oportunistów w waszych uniwersytetach, szkołach i innych miejscach, w których przebywacie.

[w języku włoskim]

Drodzy młodzi uczestnicy UNIV! Bądźcie zaczynem nadziei w świecie, który pragnie spotkać Jezusa, choć często o tym nie wie. By przemienić ten świat, ponieście wysiłek przemiany samych siebie poprzez głębokie życie sakramentalne, zwłaszcza poprzez przystępowanie do sakramentu pokuty i gorliwe uczestniczenie w Eucharystii.

Powierzam każdego, każdą z was i wasze rodziny Maryi, która nigdy nie przestaje kontemplować oblicza swojego Syna, Jezusa. Proszę dla was o opiekę św. Josemarii i wszystkich świętych z waszych krajów ojczystych i z serca życzę radosnych Świąt Wielkiej Nocy.